revue

Een opvoering van het Zaandijks Revue-gezelschap is in januari 1929 door burgemeester Cluysenaer van Wormerveer verboden. De auteur, Klaas Smit, had in 'Zo is de Zaan' het optreden van de marechaussee uit Wormerveer op de hak genomen op een manier die volgens Cluysenaer niet door de beugel kon. Cluysenaer's ingrijpen veroorzaakte destijds veel opschudding.

Revue, een theaterstuk, bestaande uit een aaneenschakeling van losse taferelen, afgewisseld met zang en dans, meestal begeleid door orkest en groots opgezet met veel decorwisselingen en lichteffecten. In de Zaanstreek ontstond in de jaren '20 en '30 een amateuristische revue-traditie, met voorstellingen die in de toen nog weinig stedelijke gemeenschap spraakmakend waren. In Zaandam hadden de revues van voetbalclub ZFCplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZFC

De Zaanlandsche Football Club ZFC is voortgekomen uit de verenigingen Tonido en Sport, op 4 april 1904, tijdens een openluchtvergadering aan de Haven. Tot de oprichters behoorden K. Everhard, K. en Jb. Zeulevoet, C. van der Meij en C. van Heuven.
, waaraan zeer velen meewerkten, enige vermaardheid; aan deze producties was vooral de naam Nacky Mulder verbonden.

In Zaandijk bestond een revue-gezelschap waarvoor Klaas Smitplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSmit, Klaas

(1878-1931)

Groenteman en zoon van kastelein van 'Zaanzicht' in Zaandijk, schreef zijn eerste revue in 1922 ter gelegenheid van het eerste lustrum van voetbalvereniging Zaandijk. Deze had zo veel succes dat nog in hetzelfde jaar een tweede revue ( “'Langs de Zaan') tot stand kwam.
de op actuele gebeurtenissen betrokken teksten schreef. In Krommenie schreef de postbode Jan Ploegerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPloeger, Jan

Amsterdam 1878 - Krommenie 1959

Amateurschilder, -tekenaar, -dichter en -musicus. Jan Ploeger was geen Zaankanter van geboorte, maar nadat hij in 1902 in Uitgeest bij de PTT gekomen was, werd hij in 1904 overgeplaatst als postbesteller naar Krommenie. Een fotograaf in Krommenie, Piet de Jong, toonde veel interesse voor oud-Krommenie. Ploeger voelde zich tot de tekenkunst aangetrokken en vervaardigde in de loop der jaren circa 1300 schilderijen. Van die schilderijen maakte Piet de …
de tekst en muziek van een fors aantal revues. Allerlei sport- en andere verenigingen volgden deze voorbeelden; doorgaans hadden hun revues echter meer het karakter van bonte avonden. Uit de revues van Mulder, Smit en Ploeger bleven sommige liedjes lang populair, waaronder 'En we komen met z'n allen van de Zaan'.
Ook de nog dikwijls gehoorde uitdrukking Zaandijk moet Zaandijk blijven is er één uit Klaas Smit's afkomstige revue 'Zo is de Zaan' uit 1928.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/revue.txt
  • Laatst gewijzigd: 2024/04/22 05:46
  • (Externe bewerking)