revue

Dit is een oude revisie van het document!


Theaterstuk, bestaande uit een aaneenschakeling van losse taferelen, afgewisseld met zang en dans, meestal begeleid door orkest en groots opgezet met veel decorwisselingen en lichteffecten. In de Zaanstreek ontstond in de jaren '20 en `30 een (amateuristische) revue-traditie, met voorstellingen die in de toen nog weinig stedelijke gemeenschap spraakmakend waren. In Zaandam hadden de revues van voetbalclub ZFC, waaraan zeer velen medewerkten, enige vermaardheid; aan deze produkties was vooral de naam Nacky Mulder verbonden. In Zaandijk bestond een revue-gezelschap waarvoor Klaas Smit, geslachtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSmit, geslacht

Oorspronkelijk uit Oldemarkt (n.w. Overijssel) afkomstig geslacht van Zaanse kooplieden en fabrikanten. In Overijssel waren de voorvaderen smidsbaas, waardoor de familienaam kan worden verklaard. In de 18e eeuw en aan het begin van de 19e eeuw kwamen Gerrit Cornelisz Smit. Cornelis Cornelisz Smit en Wiechert Andriesz Smit afzonderlijk en als bakkers naar de Zaanstreek. Van hen werd Cornelis Cornelisz Smit (Oldemarkt 1734-Koog 1801) de grondlegger van het Koogse geslacht van zaken…
de op actuele gebeurtenissen betrokken teksten schreef. In Krommenie schreef de postbode Jan Ploegerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPloeger, Jan

Amsterdam 1878 - Krommenie 1959

Amateurschilder, -tekenaar, -dichter en -musicus. Jan Ploeger was geen Zaankanter van geboorte, maar nadat hij in 1902 in Uitgeest bij de PTT gekomen was, werd hij in 1904 overgeplaatst als postbesteller naar Krommenie. Een fotograaf in Krommenie, Piet de Jong, toonde veel interesse voor oud-Krommenie. Ploeger voelde zich tot de tekenkunst aangetrokken en vervaardigde in de loop der jaren circa 1300 schilderijen. Van die schilderijen maakte Piet de …
de tekst en muziek van een fors aantal revues. Allerlei sport- en andere verenigingen volgden deze voorbeelden; doorgaans hadden hun revues echter meer het karakter van “bonte avonden”. Uit de revues van Mulder, Smit en Ploeger bleven sommige liedjes lang populair, waaronder 'En we komen met z'n allen van de Zaan'.
Ook de nog dikwijls gehoorde uitdrukking “Zaandijk moet Zaandijk blijven” is uit een een revue afkomstig (te weten Klaas Smit's “'Zo is de Zaan', 1928).

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/attic/revue.1448829057.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/06 18:04
  • (Externe bewerking)