ringvaart

Vaarweg, met waterstaatkundige functie, buiten de ringdijk van een polder.
De Zaanstreek kent twee ringvaarten: om de Enge Wormer en om de Wijde Wormerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWijdewormer. de

Pelmolen te Oostzaandam. Hij werd gebouwd in 1761. Hij heeft gestaan aan de Kalverringdijk en aan de Wormerringsloot. en werd in augustus 1868. na blikseminslag, door brand verwoest.
; waar beide polders aan elkaar grenzen is er één ringvaart. Wijde Wormer en Enge Wormerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEnge Wormer

Droogmakerij van een voormalig meer, ten zuiden van de gemeente Wormer. De naam, vroeger ook wel 'Kleine Wormer', ontstond tengevolge van de tegenstelling in oppervlakte met de Wijde Wormer, eveneens een droogmakerij. Meet de laatste, in 1626 drooggemalen en verkaveld, ruim 1513 hectare, de Enge Wormer heeft een oppervlakte van iets meer dan tien procent daarvan, namelijk ongeveer 158 hectare. De bodem van de Wijde Wormer ligt ook iets lager: 4.75 beneden N.A.P. tegenover de Enge Wo…
hebben geen ringvaart aan de zuidkant.
Ringvaarten werden aangelegd in verband met de afwatering van overtollig polderwater, dat op deze vaart wordt uitgeslagen. De vaarten liggen beduidend hoger dan het land dat zij omringen.

Polders worden beschermd door ringdijken. Dit soort dijken ligt ook elders, vergelijk bijvoorbeeld de Kalverringdijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKalverringdijk

Zie bij: Kalverpolder.
langs de Kalverpolderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKalverpolder

Middeleeuwse polder in Zaandam, aan de oostkant van de Zaan en begrensd door de Enge Wormer, Wijde Wormer, Braaksloot,'t Kalf en de Poel.

De polder, waarin Haaldersbroek en de na de Tweede Wereldoorlog aangelegde Zaanse Schans zijn gelegen, heet officieel Halerbroek of Kalverpolder. Het ongeveer 200 hectare omvattende gebied is tot de jaren dertig van de 20e eeuw tamelijk geïsoleerd gebleven. Pas toen in 1936 de
. Feitelijk was het complex van lage en hogedijken om de bannenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBanne

Zie: Ban (banne) en Bestuur en rechtspraak 1.2.4.
van Oost- en Westzanen ook een ringdijken-stelsel. De ringvaart en dijk om de Wijde Wormer werden in 1626 aangelegd, die van de Enge Wormer tien jaar later (voltooiing 1638).

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/ringvaart.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/14 18:11
  • door jan