rooswijk

Woonwijk te Zaandijk ten westen van de spoorlijn en ten noorden van de Guiswegplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGuisweg

Zie: Guispad.
.
Rooswijk is in twee fasen gebouwd: in de jaren '30 en in de tweede helft van de jaren '60/begin jaren '70. Rooswijk werd voor een groot deel gebouwd op de Zaandijkse vuilnisbelt, die daar vanaf het begin van de 20e eeuw was gesitueerd, in de jaren '80 was bodemsanering in de wijk noodzakelijk.

Door de vondst van giftig chemisch afval moest de gemeente afzien van de voorgenomen bouw van ongeveer 4500 woningen aldaar. In het grondwater werden concentraties aangetroffen van onder meer tolueen, ethylbenzeen, xyleen, benzeen en tetrachlooretheen.

De vuilnisbelt waar de tweede fase van Rooswijk later op werd gebouwd was vaak een bron van grote ergernis. In 1972 werd de vuilnisbelt gesloten.

De oorspronkelijke plannen om in aansluiting op Rooswijk ook het Guisveldplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGuisveld

Tegenwoordige, pas tussen 1960 en 1970 ontstane naam, voor een deel van het Westzijderveld, gelegen tussen de spoorlijn, Rooswijk te Zaandijk, de Middel te Westzaan en de Nauernasche Vaart. Het kerngebied heeft een oppervlakte van ongeveer 153 hectare en is ten dele eigendom van Staatsbosbeheer. Dit eigendom kwam tot stand na onder meer acties van de Werkgroep Behoud Guisveld en de Vogelwacht Zaanstreek, die een verkoopactie voerden over zeer kleine kavels. De aldus aan particulieren '…
te bebouwen vonden mede dankzij inbreng van Werkgroep Behoud Guisveld, Vogelwacht Zaanstreek, Kontakt Milieubeheer Zaanstreek KMZ, en veel bezorgde inwoners van Zaanstad, nooit doorgang, wel kwam in samenhang met deze plannen het gemeentehuis van Zaanstad, De Bannehofplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBannehof

Algemeen gebruikte naam voor het voormalige gemeentehuis van Zaanstad, ofschoon feitelijk niet juist; officieel luidde de naam: Gemeentehuis Zaanstad, en was het adres: Bannehof 1. Het Bannehof werd gebouwd in de jaren 1974-'75 als rechtstreeks gevolg van de samenvoeging van zeven gemeenten tot Zaanstad per 1 januari 1974, naar ontwerp van ir.
, aan de rand van de wijk te staan.

Eind 1990 werden de voorbereidingen getroffen voor uitbreiding van Rooswijk met 1300 woningen. Per 1 januari 1987 woonden 2.721 personen in de wijk.

Bron:

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/rooswijk.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)