(circa 1545-circa 1610)

Hoogstwaarschijnlijk een kleinzoon van Hendrik Pietersz., alias Oud-Heinplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOud-Hein

Oud-Heyn, Oudtheyn of Oud-Hein, bijnaam van Hendrik Pietersz, Heyndrik Pietersz of Heynric Pieterszoon, stichter van Zaandijk.
, die in 1494 als eerste aan Schouten Schepenen van Westzaan verzocht 'dat hij mocht betimmeren en behuysen den Lagendijck'.

Daardoor geldt Oud-Hein als 'stichter' van het dorp Zaandijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaandijk

Voormalige zelfstandige gemeente in het centrum van de Zaanstreek. Sinds 1 januari 1974 deel uitmakend van de gemeente Zaanstad. Het bestuurlijke centrum van de nieuwe stad was lange tijd in Zaandijk (Bannehof) gevestigd. Zaandijk behoort tot de jongste dorpen van de Zaanstreek.
. Hij had vijf zoons, waardoor het gehucht ook 'De Vijf Broers' werd genoemd. Een van die zoons was Pieter Hendriksz en deze, blijkbaar jong overleden, moet de vader zijn geweest van de hier genoemde, als wees opgegroeide Jacob Pietersz Viscoper.

De achternaam Viscoper werd, zoals gebruikelijk, ontleend aan het door hem uitgeoefende beroep. Jacob Pietersz. is tijdens de Spaanse tijdplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSpaanse tijd

Lokale aanduiding voor de jaren 1572 tot en met 1576, de tijd waarin de Zaanstreek gedeeltelijk door troepen in Spaanse dienst bezet was. Feitelijk is het een foutieve naamgeving van de eerste jaren van de opstand in de Nederlanden tegen de toenmalige vorst, Filips II
, in 1574, naar Alkmaar gevlucht, waar hij tot na 1583 woonde. Hij bleef echter Zaanse bezittingen en belangen behouden, te weten in Wormerveer en Zaandijk.

Zijn zoon, Pieter Jacobsz (waarschijnlijk 1590-1669), heeft vermoedelijk al onder de naam Vis bekend gestaan en woonde in Zaandijk, waar hij ook land bezat en mogelijk al betrokken was bij de olieslagerij. Mr. Dirk Visplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVis, Mr. Dirk

Nederhorst den Berg 8 juli 1906 - Driebergen 2002

Auteur van een groot aantal belangrijke publicaties over de Zaanstreek op historisch gebied. Mr. Dirk Vis stamt uit een oud Zaans geslacht en bracht zijn jeugd door in Westzaan.

Na een opleiding aan de HBS in Zaandam en een rechtenstudie aan de Gemeente Universiteit in Amsterdam waar hij in 1931 afstudeerde, werkte hij korte tijd als advocaat en procureur, maar in 1933 ging hij als illustrator en kunstschilder werken.
heeft door nauwgezet stamboomonderzoek aangetoond dat het Zaandijkse geslacht Visplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVis, Heyme Vis

* Wormerveer * Zaandijk * Heyme Vis

Vis, Heyme

Ondernemersgeslacht, actief in de verffabricage

vanaf het begin van de 17e tot in de 20e eeuw.

De verfhoutmalerij was al van het prille begin van de industriële ontwikkeling in de Zaanstreek vertegenwoordigd. Nadat het Amsterdamse tuchthuis het monopolie had verkregen op het raspen van het verfhout, werd op veel plaatsen - ook in de Zaanstreek - illegaal verfhout gemalen. Zie ook
in rechte lijn afstamt van deze Jacob Pietersz. Viscoper en daardoor van de stichter van het dorp Zaandijk, Oud-Hein.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/viscoper.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)