Amsterdam 16 november 1898 - Zaandam 28 september 1953

Cornelis Roscher_1898-1953

Na een vacature van zeven maanden is bij Koninklijk Besluit tot commissaris van politie te Zaandam op 1 augustus 1937 benoemd Cornelis Roscher, inspecteur van politie 1e klasse te Amsterdam.

Roscher is op 1 mei 1919 als surnumerair bij de hoofdstedelijke politie in dienst gekomen, in 1920 werd hij inspecteur 2e klas en in 1930 inspecteur 1e klas. Aan vele bureaus deed hij dienst, van 1933 tot 1937 op het hoofdbureau bij de centrale recherche. In 1935 werd Roscher als inspecteur ingezet bij het onderzoek naar de fraude bij het Paleis voor Volksvlijt.

Juni 1938 zijn de internationale spanningen voelbaar. Cornelis Roscher nam de leiding van de plaatselijke luchtbeschermingsdienst op zich. Dinsdagavond 6 oktober 1938 is het een uur lang duister in de Zaanstreek als gevolg van een lichtverduisteringsproef waar Roscher nauw bij betrokken is.

Vrijdag 7 maart, twee dagen na de komst van NSB-burgemeester Van Raverswaay, ontvangt de Zaandamse commissaris telegrafisch bericht van de secretaris-generaal van justitie, nu de ministers in Londen zijn hebben de secretarissen-generaal de leiding van de departementen, dat hij met ingang van de volgende dag is ontslagen. Er is sprake van eervol ontslag voor de 43-jarige commissaris.

23 juni 1941 installeerde Ravenswaaij de vervanger van Cornelis Roscher; inspecteur 1e klasse J. Kemper.

Herbenoeming

Commissaris Rocher (l) wordt welkom geheten door hoofd Luchtbescherming C. de Cock

Tijdens de plechtige installatie van commissaris Cornelis Roscher, sprak de commissaris op 7 mei 1945 de volgende rede uit: ,,Commandanten en verdere leden van het Zaandamse politiekorps en de hulppolitie, nu ik op het punt sta de leiding van het politiekorps, na een gedwongen afwezigheid van ruim vier jaar, weer op mij te nemen, gaan mijn gedachten terug naar de dag in 1937, toen ik hier als commissaris van politie in functie trad. Toen begon ik met een korps van voor mij onbekende samenstelling, nu is dat slechts voor een deel het geval.“

,,Door het contact, dat ik in de afgelopen vier jaar heb kunnen onderhouden, is het mij bekend geworden, dat verschillende leden zich niet hebben gedragen zoals ik had gemeend te mogen verwachten. Er zijn in het korps ledige plaatsen ontstaan en voorts heeft er aanvulling en uitbreiding plaats gehad, waarbij niet steeds van een verbetering kon worden gesproken. Bij de ledige plaatsen die ontstonden, denk ik in de eerste plaats aan hen, die door de dood aan hun gezin en hun werk werden onttrokken. Met name wil ik van hen noemen de hoofdinspecteur van politie Van Doorn, die na mijn vertrek onder zeer moeilijke omstandigheden aan het hoofd van het korps heeft gestaan en die als volbloed Nederlander zozeer begeerd had na de bevrijding te kunnen medewerken aan de opbouw van het politieapparaat.”

,,Veel zou er te zeggen zijn over hetgeen in de afgelopen vier jaar in het korps is geschied, maar het is thans niet de tijd voor uitvoerige terugblik. We moeten vooruit en daarvoor is in de eerste plaats nodig, dat er een politiekorps aanwezig is, dat met gezag kan optreden en het vertrouwen heeft van de burgerij. Helaas kan dit van het korps, zoals het thans is, niet worden gezegd. Dit geldt trouwens niet alleen van de politie in deze gemeente.“

,,Mijn streven zal er op gericht zijn zo spoedig mogelijk goede verhoudingen te doen ontstaan. De tijd is voorbij waarin men door het steeds weer aanheffen van de leuze, dat de politie de vriend van de burgerij is, trachtte dit te doen geloven. Door daden zullen wij dit moeten tonen. In de verwachting, dat ik in de moeilijke tijd, die ons allen wacht, uit het korps de steun en medewerking zal ondervinden, die ik bij de uitoefening van mijn taak nodig heb, aanvaard ik wederom de leiding.”

Op 7 mei 1945 maakt de Commissaris van Politie te Zaandam bekend dat de Burgemeester der gemeente Zaandam heeft bepaald dat het verboden is zich in de open lucht te bevinden tussen 23:00 en 04:00 uur. Het sluitingsuur voor café's wordt gesteld op 22:00 uur.

Cornelis Roscher, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, overleed op 54-jarige leeftijd te Zaandam op 28 september 1953.

Zie: Tweede Wereldoorlog 3.

  • roscher.txt
  • Laatst gewijzigd: 2017/11/15 12:01
  • door zaanlander