rosmolen

Door een rondgaand paard (of enkele paarden) aangedreven werktuig, primitieve molen. Rosmolens zijn in de middeleeuwen gebruikt voor het handhaven van het polderpeil (vergelijk A. Bicker Caarten, Middeleeuwse watermolens in Hollands polderland, Wormerveer 1990). Als maalwerktuig zijn ze lang, tot in de 19e eeuw, in gebruik gebleven, ook in de Zaanstreek. Rosmolentjes werden hier bijvoorbeeld toegepast in de grutterijen. De grutters maakten aanvankelijk 'grutjes' van boekweit, maar hun bedrijven groeiden in vele gevallen uit tot winkels en zelfs groothandels in de vroegere eerste levensbehoeften, zoals meel, erwten en bonen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/rosmolen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)