Zevenbergen 23 september 1894 - Bergen NH 03 juli 1972

Onderdirecteur van machinefabriek Gebr. Klinkenbergplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGenius Klinkenberg bv

Machinefabriek en constructiewerkplaats te Wormerveer. Oorspronkelijk familiebedrijf Gebroeders Klinkenberg, vanaf 1984 zelfstandige werkmaatschappij van Genius Holding te IJmuiden.

Als stichtingsdatum van Klinkenberg wordt 1 mei 1855 aangehouden, toen Pieter Klinkenberg zelfstandig zaken ging doen. Eerder werkte hij al in de smederij van zijn vader te Krommenie, waarvan hij in 1855 de leiding overnam. In 1857 werd een nieuw bedrijf gevestigd aan het Noordeinde te Wormer…
te Wormerveer en, vooral in deze gemeente, bestuurder van vele organisaties. De Roy van Zuydewijn was in 1924 medeoprichter van de Vrijwillige Brandweer van Wormerveer, later commandant en tenslotte erelid. Hij was bestuurder van de RK parochie, van het Wilhelminaparkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWilhelminapark, het

Park en vereniging te Wormerveer.

In oktober 1897 ontstonden de plannen tot stichting van het park Burgerlust. Hiervoor werd een zevental percelen samengevoegd, waarvan het grootste gedeelte Overtuinen was van de aan de Zaanweg nummer 5 wonende familie Van Doorn, het Bos Van Doorn.
en het Witte Kruis, alsmede van het Sportfondsenbad te Zaandam en rijksgecommitteerde bij het Zaanlands Lyceumplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanlands Lyceum

Openbare scholengemeenschap in Zaandam, sinds 1963 gevestigd aan de Vincent van Goghweg.

In het Zaanlands Lyceum werden een Havo-, een Atheneum- en een Gymnasiumafdeling samengebracht. Het Lyceum kwam in 1920 tot stand door omzetting van de in 1866 opgerichte HBS. In 1963 werd de Handelsdagschool toegevoegd.
.

In 1960 werd hij ereburgerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEreburgers

Personen die op grond van bijzondere verdiensten door de verschillende Zaangemeenten werden onderscheiden met een erepenning en dientengevolge in het spraakgebruik 'ereburger' werden genoemd.

De in 1974 gevormde gemeente Zaanstad wijkt wat dit betreft af; deze gemeente maakt een duidelijk onderscheid tussen het toekennen van de erepenning en het ereburgerschap. Slechts vier personen
van Wormerveer wegens verdiensten voor verpleeghuis en kraamkliniek, voorts was hij ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/roy.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/23 05:47
  • door 62.210.188.222