Schotvanger of schotgaarder, de benaming voor een belastingontvanger die zorg droeg voor aan de landsheer verschuldigde grondrente, het innen van schotsgeld. De familienaam Schotvanger komt volgens het Meertens Instituut hier en daar nog voor in Noord-Holland.

Zie: Bestuur en Rechtspraakplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBestuur en rechtspraak tot ca. 1600

* Inleiding * Tot 1600 * Van 1600 tot 1813 * Na 1813

1.1. Algemeen

1.1.1. Het gewest Kennemerland

De Zaanstreek maakt nu deel uit van de provincie Noord-Holland. Deze naam is pas in de 19e eeuw aan dit gewest gegeven. In de middeleeuwen werd met de naam Noord-Holland het gebied ten zuiden van de tegenwoordige grens met de provincie Zuid-Holland bedoeld. Het gebied dat nu Noord-Holland wordt genoemd bestond, globaal, uit de gewesten Kennemer…
, 1.2.4.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/schotvangers.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)