Westzaandams koopman. vooral bekend door zijn kaart '“De Zaanstroom', die werd gepubliceerd in het boek van Adriaan Loosjesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLoosjes, Adriaan

Westzaandam 15 april 1689 - 20 maart 1767

Adriaan Adriaanszoon Loosjes, houtkoper, predikant aan de Fries Doopsgezinde gemeente te Westzaandam, vooral bekend geworden als auteur van Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen, Oostzaan, Oostzaandam, Westzaan, Westzaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Westknollendam en Nauerna, uitgegeven Haarlem 1794; heruitgave 's-Gravenhage 1968.
'Beschrijving van de Zaanlandsche Dorpen', (Haarlem, 1794).

Zie: Topografie/cartografieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTopografie

Letterlijk: plaatsbeschrijving. Onder topografie wordt de nauwkeurige voorstelling van een landstreek, een plaats, een terrein en dergelijke verstaan. De topografie kan zijn vastgelegd in geschriften, in schilder- en prentkunst, in fotografie enzovoort. Dit artikel behandelt niet alleen de topografie, maar eerst de cartografie, de tot de wiskundige geografie behorende, zo getrouw mogelijke weergave van het aardoppervlak of gedeelten daarvan. Voor een overzicht van de behandelde stof …
.

Detail van de kaart van de Zaanstroom en de omliggende Zaanse dorpen getekend door Klaas Sem in 1794
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/sem.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)