sint_janziekenhuis

De Sint Jan ontstond officieus in 1925 uit een combinatie van roomskatholieke wijk- en ziekenverpleging, uitgeoefend door de Kleine Zusters van de Heilige Joseph uit Heerlen in een pand aan de Oostzijde 61 te Zaandam. In 1925 werden daar twintig zieken opgenomen met 1173 ligdagen, terwijl de zusters 5000 huisbezoeken, prijs: 10 cent per bezoek, aflegden. In 1927 werd besloten een nieuw ziekenhuis te bouwen.

Op 3 mei 1932 werd het R-K St. Jan-Ziekenhuis met Tehuis voor Ouden van Dagen aan de Bloemgracht geopend. Het gebouw, waaraan ook een ruime kapel verbonden was, werd ingewijd door P. A. Hollenberg, deken van Purmerend. 's Middags werd het ziekenhuis geopend met een rede van pastoor-voorzitter, J. Zwart.

Het ziekenhuis werd onder leiding van architect S.B. van Santé gebouwd, op een rustige plaats, ver verwijderd van het stadsgewoel. Het gebouw was in drie afdelingen verdeeld, die voor het ziekenhuis, het Tehuis voor ouden van dagen en de afdeling voor de huishoudelijke dienst. De Röntgenkamer werd ingericht volgens de nieuwste eisen die de Röntgenstralenwet stelde op het gebied van hoogspannings- en stralenbescherming. De polikliniek werd geheel afzonderlijk gebouwd.

Twee operatiekamers, een septische en een aseptische, zijn door een steriliseerinrichting en voorbereidingskamer van elkaar gescheiden. De operatiekamers waren modern ingericht met operatietafels van Zweeds fabricaat; het overige instrumentarium is Nederlands fabricaat. Het ziekenhuis, met plaats voor ongeveer 70 patiënten, telt een verloskamer, geheel glazen Pasteur-boxen en kinderkamers.

In het Tehuis voor ouden van dagen kunnen 40 mannen en vrouwen opgenomen worden, terwijl er nog tien gezinswoningen zijn voor oude paren. Aan het hoofd van het ziekenhuis stond dr. E.A. Immink, chirurg-vrouwenarts, het verplegend personeel werd gevormd door zusters uit Heerlen.

Werden er dat eerste jaar 239 patiënten opgenomen, in 1956 was dat aantal gestegen tot 3039 met 63.500 ligdagen, terwijl de groei doorging. In 1969 ontstond de Stichting Interconfessioneel Ziekenhuis voor de Zaanstreek, door het samengaan van de r.k. Stichting Sint Jan-ziekenhuis met een protestants-christelijke groepering. Deze stichting presenteerde plannen voor een nieuw ziekenhuis met 400 bedden, waarna het Johannes-ziekenhuis inderdaad tot stand kwam.

In 1979 ontstonden plannen voor één groot, geheel nieuw te bouwen Zaans ziekenhuis, waarvoor Johannes- en Juliana-ziekenhuis dienden te fuseren. Dit nieuwe ziekenhuis De Heel was uiteindelijk in 1987 voltooid en veranderde in 2004 van naam in Zaans Medisch Centrum ZMC.

  • sint_janziekenhuis.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/02/12 15:55
  • door zaanlander