(Oostzaan, 1913 - 1990)

De laatste dijkgraaf van de Polder Oostzaan, meer dan 25 jaar bestuurder van deze polderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPolders

Een polder is een uitgestrektheid land, of een complex gronden, omsloten door dijken of kaden, waardoor het van het (meestal) hoger staande buitenwater - dit is buiten de dijken of kaden - is afgesloten. Alle sloten en vaarten binnen de polder hebben in het algemeen een gemeenschappelijke waterstand; de meest gewenste waterstand wordt het polderpeil genoemd. Men tracht dit polderpeil te onderhouden door bemaling of uitwatering, in gevallen dat de waterstand ten gevolge van neerslag te h…
. Jacob Smit, veehouder van beroep, kwam in het begin van de jaren '50 in het bestuur van de Polder Oostzaan. Bij het opgaan van deze polder in Het Lange Rondplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLange Rond, het

Waterschap (1977-2003), waarvan de Zaanstreek ten westen van de Zaan deel uitmaakt. Het waterschap zorgt voor de waterkering en -huishouding, alsmede voor vaar- en landwegen. Het Lange Rond kwam op l januari 1977 tot stand. Een groot aantal polders, van de Hondsbossche Zeewering tot aan het
(1980) was hij dijkgraaf. Voorts zat hij in de jaren '70 namens de VVD enige tijd in de Oostzaanse gemeenteraad. Met name voor zijn verdiensten voor de polder ontving hij in 1980 De Gouden Greep van de gemeente Oostzaan.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/smit3.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)