spadesteken

Middeleeuws recht, dat kon worden uitgeoefend door de eigenaar van een of meer percelen polderland. De daarop rustende lasten (bijvoorbeeld in verband met het dijkonderhoud) konden zo zwaar drukken dat een eigenaar ze onmogelijk kon dragen. Door letterlijk een spade te steken (het plaatsen van een schop of spade op het betreffende perceel) kon men aangeven dat men zijn verplichtingen niet wenste na te komen en daarmee van de eigendom afzag. De zo 'gemerkte` percelen vervielen dan aan de banne die ze evenmin rendabel kon maken, maar de kosten uit de gemeenschapskas te betalen kreeg. Van het recht tot spadesteken is vooral voor de Tachtigjarige oorlog menigmaal gebruik gemaakt. veelal na overstromingen, als dijkherstel de landbezitters onder grote financiele druk plaatste. Het kwam echter ook later nog voor, tot in de 18e eeuw. Sommige percelen land in de polders droegen dan ook de ( mmiddels verdwenen) naam Spaadland`. Volgens mr. D. Visplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVis, Mr. Dirk

Nederhorst den Berg 8 juli 1906 - Driebergen 2002

Auteur van een groot aantal belangrijke publicaties over de Zaanstreek op historisch gebied. Mr. Dirk Vis stamt uit een oud Zaans geslacht en bracht zijn jeugd door in Westzaan.

Na een opleiding aan de HBS in Zaandam en een rechtenstudie aan de Gemeente Universiteit in Amsterdam waar hij in 1931 afstudeerde, werkte hij korte tijd als advocaat en procureur, maar in 1933 ging hij als illustrator en kunstschilder werken.
(in De Zaanstreek. Leiden 1948) is het aannemelijk dat het gemeentewapen van Oostzaan een verwijzing naar het vroegere spadesteken inhoudt.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/spadesteken.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)