stadspost

Particuliere postbestellingsdienst, opgericht in 1984. De oprichting van de Stadspost was een initiatief van K. Blokker. die directeur was van de Stadspost te Amsterdam en Haarlem. Het bedrijf vestigde zich in de Klauwershoekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKlauwershoek

Buurt in Oostzaandam. Nu tussen de Wilhelminasluis, de Peperstraat en A.F. de Savornin Lohmanstraat, maar vroeger groter. De Klauwershoek was een van de eerst bewoonde gebieden van Oostzaandam. De terp was reeds in de 14e eeuw bewoond (zie: archeologie 3.).

In 1411 werd een kapel op de terp gebouwd, die later werd vervangen door de Oostzijderkerk. De naam herinnert aan de 'klauwers', de vaklieden die de naden in de scheepsdekken en -wanden dichtten.
te Zaandam. De stads- en streekpostdiensten ondermijnden het monopolie van de PTTplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPTT-Nederland NV

Sinds 1 januari 1989 de naamgeving van het voormalige Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, de staat was rond 1990 aandeelhouder, met als werkmaatschappijen PTT-post BV en PTT-Telecommunicatie BV.

PTT-Nederland NV verschafte werk aan 100.000 werknemers in 1990 met in totaal 81.000 taken en is daarmee één van de grootste werkgevers van ons land. De PTT-Post BV omvatte vijf regiodirecties waaronder 167 bestuurscentra, veelal hoofdpostkantoren genoemd, ressortere…
. Een rechterlijke uitspraak in november 1984 maakte het mogelijk dat de diensten door konden werken; het werd hun toegestaan drukwerk te verspreiden. De Stadspost streeft naar tarieven die zo'n 20% onder die van de PTT liggen. Mede onder invloed van de concurrentie door deze particuliere besteldiensten ging de PTT er toe over met speciale kerst- en nieuwjaarstarieven te werken.

De Stadspost te Zaandam richtte zich aanvankelijk op bestelling binnen de gemeentegrenzen van Zaanstad. Depots ontstonden in Krommenie, Zaandijk, Koog en Wormerveer. Later richtte men zich ook op bestelling in Wormer (waar een depot tot stand kwam). Jisp, Oostzaan, Landsmeer en Den Ilp. Eind 1984 werd in verband met de kerstdrukte een samenwerkingsverband met vier andere lokale particuliere besteldiensten aangegaan; een jaar later kwam een landelijke organisatie tot stand. Streekpost Assendelft scheidde zich in 1989 af en ging zelfstandig verder.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/stadspost.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)