star

Volmolen te Zaandijk. De Windbriefplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWindbrief

Akte van vergunning tot het bouwen van een windmolen, waarin voorts de bepalingen omtrent het Windrecht waren geregeld.

Windbrieven waren een vereiste voor het bouwen van een molen. Desondanks zijn niet van alle bekende molens ook de windbrieven bekend. Deze zijn vermoedelijk verloren geraakt. In een aantal gevallen was de windbrief van jongere datum dan de molen zelf. De oudst bekende windbrieven met betrekking op de Zaanstreek dateren uit de 16e eeuw.
werd gegeven in december 1645. Hij heeft gestaan aan en ten noorden van de Guispadsloot, en werd voor 1697 afgebroken en vervoerd naar Oostzaandam. waar hij als papiermolen De Morgenster deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMorgenster de

Papiermolen in Oostzaandam. De Zaandijker volmolen De Star werd voor 1679 afgebroken en vervoerd naar Oostzaandam, waar hij aan en ten zuiden van de Morgenstersloot, tussen het Weerpad en het Sluispad, als papiermolen werd herbouwd.

In april 1732 en in september 1787 werd hij door brand verwoest, waarna beide malen herbouw volgde. In maart 1803 werd hij voor de derde maal door brand verwoest. Zijn schuren werden enige jaren later afgebroken.
werd herbouwd. Op zijn erf te Zaandijk kwam later papiermolen Het Fortuin, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFortuin, het

Houtzaagmolen te Westzaan.

De enige vermelding is van molenbeschrijver Willem Buijs Pzn. Mogelijk is deze molen dezelfde als De Gans

molen houtzaagmolen

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/star.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
  • (Externe bewerking)