windbrief

Akte van vergunning tot het bouwen van een windmolen, waarin voorts de bepalingen omtrent het Windrechtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWindrecht

Al door de graven van Holland werd het gebruik van molens belast. Was voor de bouw ervan een vergunning vereist (zie Windbnef), jaarlijks diende aan de grafelijkheid windrecht te worden betaald, een pachtsom voor het gebruik van de wind

Toen in 1581 graaf Philips II werd afgezworen, naastten de Staten van Holland ook de windpacht, waardoor elk jaar een aanzienlijk bedrag in de schatkist vloeide Door het grote aantal industnemolens dat hier in de 17e eeuw werd gebouwd, was de Zaanstr…
waren geregeld.

Windbrieven waren een vereiste voor het bouwen van een molen. Desondanks zijn niet van alle bekende molens ook de windbrieven bekend. Deze zijn vermoedelijk verloren geraakt. In een aantal gevallen was de windbrief van jongere datum dan de molen zelf. De oudst bekende windbrieven met betrekking op de Zaanstreek dateren uit de 16e eeuw.

Het sinds 1971 verschijnende kwartaalblad van vereniging De Zaansche Molen draagt als naam De Windbrief.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/windbrief.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)