windbrief

Akte van vergunning tot het bouwen van een windmolen, waarin voorts de bepalingen omtrent het Windrechtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWindrecht

Al door de graven van Holland werd het gebruik van molens belast. Was voor de bouw ervan een vergunning vereist in de vorm van een Windbrief, jaarlijks diende aan de grafelijkheid windrecht te worden betaald, een pachtsom voor het gebruik van de wind.
waren geregeld.

Windbrieven waren een vereiste voor het bouwen van een molen. Desondanks zijn niet van alle bekende molens ook de windbrieven bekend. Deze zijn vermoedelijk verloren geraakt. In een aantal gevallen was de windbrief van jongere datum dan de molen zelf. De oudst bekende windbrieven met betrekking op de Zaanstreek dateren uit de 16e eeuw.

Het sinds 1971 verschijnende kwartaalblad van vereniging De Zaansche Molen draagt als naam De Windbrief.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/windbrief.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)