stationsstraat

Straat in de richting van een spoorweg-station. In de Zaanstreek zijn Stationsstraten in: Zaandam, Koog, Wormerveer en Oostzaan, in Zaandam en Koog zijn ook Stationspleinen, in Koog ook een Stationsdwarsstraat. De naam Stationsstraat in Oostzaan doet wellicht vreemd aan. Deze loopt van de Haalplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaal, de

Buurt en straat te Oostzaan, lopend vanaf het Noordeinde in de richting van Purmerend. De oorsprong van de naam is niet met zekerheid te geven. Waarschijnlijk is Haal een verbastering van hadel of halfdeel, maar ook mogelijk is dat de naam herinnert aan een overhaal die ooit ter plaatse aanwezig was. Ofschoon meer voor de hand ligt dat de naam afstamt van halfdeel, roept juist deze verklaring ook meer vragen op.
in de richting van de spoorlijn Zaandam-Purmerend. Van de openstelling van de lijn Amsterdam-Enkhuizen in 1885 tot 1938 heeft Oostzaan een station gehad. Dit werd gesloten toen het veevervoer per trein naar de Purmerender markt in belang afnam.

De Stationsstraat te Zaandam heette na de openstelling van de spoorlijn Zaandam-Uitgeest in 1869 aanvankelijk Spoorstraat en eerder aan de zuidkant Haringpadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaringpad

Haringpad of Heringpad, pad in Westzaandam, gelegen aan de zuidzijde van de tegenwoordige Stationsstraat. Het oudste padreglement dateert uit 1645; in 1743 werd een nieuwe 'ordre' vastgesteld, aangezien de eerdere tekst naar men toen meedeelde 'is geraekt in verval'. Heette de zuidkant van de huidige Stationsstraat dus Haringpad, aan de noordzijde lag het
en aan de noordzijde Stikkelspadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStikkelspad

Het noordelijke deel van de Stationsstraat te Zaandam. Van het pad zijn twee reglementen bekend: één uit 1649 en één uit 1744. Het pad werd later ook wel Spinhuispad genoemd, naar de spinbaan die op het einde van het pad stond.

straat pad westzaandam
en Spinhuispadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSpinhuispad

Tijdelijke naam van het Stikkelspad, het westelijke deel van de Stationsstraat te Zaandam, ontstaan in samenhang met de daar destijds aanwezige spinbaan.

straat pad westzaandam
. Sinds de verplaatsing van het NS-Stationplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSpoorwegen

Voor de aanleg van de Noord Hollandsche Staatsspoorweg Uitgeest-Zaandam werd reeds in 1856 concessie verleend. De lijn werd van het noordwesten uit aangelegd en in 1869 door de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij (H.IJ.S.M.) in exploitatie genomen. Langs de lijn kwam in de Zaanstreek een viertal stations. Het station Krommenie/Assendelft lag vlak ten zuiden van Krommenie (2500 inw. ). maar op het grondgebied van de gemeente Assendelft, Wormerveer (1000 inwoners) kreeg een statio…
loopt de Zaandamse Stationsstraat niet meer recht naar het station.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/stationsstraat.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)