haal

Buurt en straat te Oostzaan, lopend vanaf het Noordeinde in de richting van Purmerend. De oorsprong van de naam is niet met zekerheid te geven. Waarschijnlijk is Haal een verbastering van hadel of halfdeel, maar ook mogelijk is dat de naam herinnert aan een overhaal die ooit ter plaatse aanwezig was. Ofschoon meer voor de hand ligt dat de naam afstamt van halfdeel, roept juist deze verklaring ook meer vragen op.

De Haal was één van de vier vierendelen van Oostzaan waartoe overigens ook Haaldersbroekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaaldersbroek

Chris Krijt Buurtschap en straat aan de zuidkant van de Kalverpolder, waar de Poel overgaat in de Braaksloot, tegenover 't Kalf. De buurt was mogelijk reeds in de 13e eeuw bewoond. Van oorsprong maakte Haaldersbroek deel uit van de banne van Oostzanen, na 1795 hoorde de buurtschap bij
behoorde, en dus niet een halfdeel. In het verleden werd met de naam Haal ook wel de gehele noordelijke helft van Oostzaan aangeduid, mogelijk hangt de naam daarmee samen. Ook is het mogelijk dat de naam samenhangt met de tweedeling van Oostzaan-Noord, in Haal en Heulplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeul, de

De Heul, buurtschap in Oostzaan, straat, vroeger een pad, in de weilanden aan de noordzijde van Oostzaan. De Haal en de Heul vormden samen een wijk, waar in het verleden met name het welgestelde deel van de bevolking van Oostzaan woonde. De naam de Heul wordt eerst in de 17e eeuw vermeld, maar het pad bestond al eerder.
De Haal wordt al vermeld in de 14e eeuw. Lange tijd werd de buurt vooral bewoond door het meer welgestelde deel van de bevolking. Zie ook: Landschapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLandschap

Een landschap is het totaalbeeld van aan het aardoppervlak waarneembare verschijnselen, dat zich als een zelfstandig geheel onderscheidt.

In veel publicaties wordt, afhankelijk van de specialisatie van de auteur, slechts een beperkt aantal van deze verschijnselen behandeld, zoals reliëf, begroeiing, bebouwing, enzovoort. De kenmerken van het landschap zijn onder meer het gevolg van aan en boven het aardoppervlak opgetreden en (nog) optredende natuurlijke processen, daarnaast werden …
3.2.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/haal.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)