haal

Buurt en straat te Oostzaan, lopend vanaf het Noordeinde in de richting van Purmerend. De oorsprong van de naam is niet met zekerheid te geven. Waarschijnlijk is Haal een verbastering van hadel of halfdeel, maar ook mogelijk is dat de naam herinnert aan een overhaal die ooit ter plaatse aanwezig was. Ofschoon meer voor de hand ligt dat de naam afstamt van halfdeel, roept juist deze verklaring ook meer vragen op.

De Haal was één van de vier vierendelen van Oostzaan waartoe overigens ook Haaldersbroek behoorde, en dus niet een halfdeel. In het verleden werd met de naam Haal ook wel de gehele noordelijke helft van Oostzaan aangeduid, mogelijk hangt de naam daarmee samen. Ook is het mogelijk dat de naam samenhangt met de tweedeling van Oostzaan-Noord, in Haal en Heul De Haal wordt al vermeld in de 14e eeuw. Lange tijd werd de buurt vooral bewoond door het meer welgestelde deel van de bevolking. Zie ook: Landschap 3.2.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/haal.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)