stolp1

Snuifmolen te Westzaandam. De Windbriefplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWindbrief

Akte van vergunning tot het bouwen van een windmolen, waarin voorts de bepalingen omtrent het Windrecht waren geregeld.

Windbrieven waren een vereiste voor het bouwen van een molen. Desondanks zijn niet van alle bekende molens ook de windbrieven bekend. Deze zijn vermoedelijk verloren geraakt. In een aantal gevallen was de windbrief van jongere datum dan de molen zelf. De oudst bekende windbrieven met betrekking op de Zaanstreek dateren uit de 16e eeuw.
werd gegeven aan Dirk Dirksz. Stolp in oktober 1696. In april 1760 werd hij door brand verwoest. waarna herbouw volgde; hij werd toen tevens ingericht als verfmolen. Hij heeft gestaan achter de tegenwoordige Rei gerstraat, nabij De Held Jozua, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeld Jozua, de

Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De windbrief van de balkenzager werd gegeven in juli 1719. Hij staat in het Westzijderveld, tussen de spoorlijn en de Watering, ten noordwesten van en nabij het NS-station. De molen telt drie zaagramen, roeden van ijzer, een vlucht van 21 meter en staat sinds 1948 stil. In 1986 kwam de paltrok in particulier bezit en verkeerde hij in sterk verwaarloosde toestand. Een stichting bracht middelen voor restauratie bijeen waardoor de molen weer be…
Jozua, en kwam in februari 1827 in slopershanden.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/stolp1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
  • (Externe bewerking)