Ledezetter te Jisp en aldaar overleden in 1613; zie: Ledezettersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLedezetters

Befaamde groep chirurgijns in het dorp Jisp, die zich gedurende de gehele 17e eeuw vooral bezighielden met zogenoemde 'dislocatiën' van botten en gewrichten, dat wil zeggen met het zetten van gebroken ledematen en de behandeling van ontwrichtingen. Zij trokken van heinde en verre patiënten, die voor de behandeling vaak langere tijd in Jisp verbleven. Dat deze niet altijd even zachtzinnig te werk gingen blijkt uit de bijnaam van Willem Thaemsz, begin 17e eeuw, die luidde: 'de ijzeren…
en Gezondheidszorgplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGezondheidszorg

Gezondheidszorg
1.5.1. Hij was wijd vermaard en werd 'de ijzeren duim' genoemd. Ook zijn vader was ledezetter.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/taemszoon.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)