Bijna legendarisch toneelstukje, een eenakter, in 1933 geschreven door Willem Smit (1887-1942). Bijzonderheid van dit korte spel is dat de dialoog geheel in Zaans dialect wordt gevoerd en de handeling de gang van zaken in de vroegere harenmakerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHarenmakerij

Tak van nijverheid die de paardeharen persmatten maakte voor de vele oliemolens en later ook voor de vele stoomolieslagerijen. Ook de cacao-industrie maakte lange tijd gebruik van paardeharen persmatten, die evenwel een ander model hadden dan de `haren` voor de oliemolens. Bekend gebleven is de harenmakerij van Klaas Harenmaker & Comp te Koog. die ook voortleeft in het toneelstuk “Theetaid in de Haremakerai' van W. Smit (1933).
nauwgezet weergeeft, terwijl voor de uit te beelden types de nog omstreeks 1900 werkzame harenmakers model stonden.
Theetaid in de Haremakerai is enkele malen in series voorstellingen opgevoerd. voornamelijk bij jubilea van vereniging De Zaansche Molen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/theetaid.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)