tiengebodenbord

Een tiengebodenbord is een houten bord dat zich in een aantal Hervormde kerkgebouwen bevindt. Op het tiengebodenbord staan de tien geboden gekalligrafeerd. Een aantal exemplaren zijn al eeuwenoud. Vanaf het eind van de 16e eeuw ziet men ze verschijnen. Soms zijn ze gesteld in enigszins archaïsch taalgebruik, ontleend aan de Statenbijbel (Bron: Wikipedia)

Achter de liturgietafel in de Westzijderkerkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBullekerk

Alom gebruikte volksnaam voor de Westzijderkerk te Zaandam. De Bullekerk is een kruiskerk, met ongelijke armen, die werd gebouwd tussen 1637 en 1640 op de resten van een Spaanse schans. De naam Bullekerk herinnert, evenals een beeldje op het kerkplein, aan een dramatische gebeurtenis uit 1647. zie:
hangt een tienggebodenbord. Het is een geschenk van de reder of schipper Richard Robbertson van Glasco. Hij was een schot afkomstig van Glasgow, voelde zich zeer verbonden met de gereformeerde gemeente Westzaandam, waar hij vele jaren woonde. Hij overleed echter voordat het bord er hing. Hij heeft het dus nooit zien hangen. Waarschijnlijk heeft zijn vrouw het bord aan de kerk geschonken. Het bijzondere is dat er een identiek bord hangt in Oudeschild op Texel, dat hij daar al eerder had geschonken aan de gereformeerde kerk aldaar. De schepen moesten vaak lang wachten op de rede van Texel op gunstige wind wachten. Dan ging de bemanning de wal op. Richard Robbertson, waarschijnlijk een godvrezende zeeman, bezocht daar dan de kerk en schonk daar eerder het tiengebodenbord. Mensen als Richard Robbertson toonde daarmee hun dank voor de behouden vaart, na vaak moeizame reizen die niet zonder gevaar waren. Dat vertaalde zich in giften, de aankoop van avondmaalzilver of een toevoeging aan het kerkinterieur, zoals hier het tiengebodenbord. (Bron: Piet van Tellingen in Zaans Kompas juni 2017)

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/tiengebodenbord.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:04
  • (Externe bewerking)