(Rozenburg 1945)

Mede-oprichter en eerste voorzitter van de vereniging tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek Zaanstreek (MBTZ)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMonumenten van bedrijf en techniek Zaanstreek, Vereniging tot behoud van

De vereniging MBTZ werd opgericht in 1981 met als doel het behouden van (industriële) gebouwen en machines, of indien dat niet mogelijk was, het vastleggen van zoveel mogelijk gegevens daarover.
, lid van de Eerste Kamer voor D66. Na onder meer een opleiding MO Nederlands werd Marie Louise Tiesinga in 1981 lid van de Eerste Kamer voor D66. In 1982 werd zij plaatsvervangend voorzitter van de vaste kamercommissie voor defensie (tot 1988), lid van de Interparlementaire Beneluxraad. en in 1987 werd zij plaatsvervangend voorzitter van de commissie verkeer en waterstaat.

Na de omzetting van MBTZ van werkgroep in vereniging werd zij de eerste voorzitter; bij haar aftreden in 1987 werd zij tot erelid benoemd. Voorts was zij onder meer voorzitter van de Provinciale Vrouwenraad Noord-Holland (1981-87), voorzitter van het Zuiveringsschap Amstel- en Gooiland (1985-'87), lid van de Monumentencommissie van de gemeente Zaanstad. hoofdbestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Ons Leger, lid van het College van Curatoren van de bijzondere leerstoel Krijgsgeschiedenis aan de universiteit van Utrecht, lid van het algemeen bestuur van de Stichting Wereldspelen voor Gehandicapten Assen 1990 en lid van de raad van advies en toezicht van de Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/tiesinga_autsema.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)