Bedrijf in de elektrotechniek en de meet- en regeltechniek, gevestigd te Zaandam. Het bedrijf werd opgericht in 1945 door elektromonteur Klaas Beers (1906-1962) en ankerwikkelaar Klaas Tot (1918-2000), die begonnen op de zolder van het huis van Tot aan de Savornin Lohmanstraat te Zaandam. Het duo kende elkaar al jaren, werkten samen bij het Zaandamse installatiebedrijf Redelaaren en hielden ook in de oorlogsjaren contact met elkaar. Het beginkapitaal bedroeg twee keer f 40.

Zij begonnen met het repareren en opnieuw wikkelen van stofzuigers, elektromotoren en elektrische apparatuur. Klanten waren zowel bedrijven als particulieren. Zakelijk blies de wind goed in de zeilen van beide ondernemers. Na een half jaar verhuisden zij naar een grotere ruimte in de kelder van het huis van Tot's schoonvader.

In 1947 werd een geschiktere bedrijfsruimte gevonden in de voormalige wasserij De Duif aan de Czaar Peterstraat waar de eerste machines konden worden geïnstalleerd. Ook deze vestiging bleek niet groot genoeg te zijn, waarna in 1949 een loods werd gehuurd die in 1953 kon worden gekocht van William Pontplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPont-Meijer bv

Houthandel te Zaandam, bij Zaankanters beter bekend als NV Houthandel v/h William Pont, van welk bedrijf Pont-Meijer de voortzetting is. De in 1806 geboren William Pont richtte samen met Jacob Boot in 1828 te Edam de firma Jacob Boot & Comp. op. De 22-jarige Pont bracht een van zijn grootvader verkregen erfenis in. Zijn invloed in de kleine onderneming groeide geleidelijk, getuige enkele naamswijzigingen: van Jacob Boot & Comp, naar Firma Boot en Pont, vervolgens Pont & Boot en t…
aan de Houthavenkade. Daarmee werd de basis gelegd voor de aanpak van het grotere werk, hoewel ook de klant met de stofzuiger nog van harte welkom was. Het personeelsbestand liep in die jaren op tot 40 man. Er was zelfs een bedrijfselftal, getuige deze foto van 24 augustus 1949 uit de collectie van de Historische Vereniging Oost-Knollendam. De namen van de spelers zijn helaas niet bekend.


Het winkelgebeuren

De beide initiatiefnemers besloten in 1954 ook elektrische apparatuur te gaan verkopen en richtten eerst een winkel in verlichtingsartikelen in aan de Wilhelminastraat te Zaandam. Deze werd naderhand uitgebreid met een verkooppunt aan de Peperstraatplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPeperstraat

Belangrijke doorgaande weg door het centrum van Zaandam-Oost, tussen de Beatrixbrug en de H. Gerhardstraat.

Ofschoon op geen enkele wijze meer als zodanig te herkennen was de Peperstraat een van de eerste paden in de Zaanstreek. Volgens een vermelding zou de Peperstraat al in 1622 een padreglement hebben gehad, indien juist is dit het oudst bekende padreglement. De Peperstraat moet al voor 1600 bebouwd zijn geweest. Aangezien wijn- en bierhandelaars hun kelders aan het pad hadden,…
, waar het assortiment verder werd uitgebreid. Ook een filiaal aan de Heiligeweg te Krommenie werd geopend. Aanvankelijk verliep alles naar wens en werd volop geprofiteerd van de grote vraag naar tv's, wasautomaten, koelkasten, langspeelplaten enz.

Maar de koopgewoonten veranderden, er werd door het publiek minder gelet op de service, die de werknemers vanuit het installatievak gewend waren te geven. Dat bracht de oprichters tot inkeer. Bovendien vroegen grote projecten in het installatiebedrijf om grote investeringen in mensen en materieel. Met het oog op de familievennootschap moesten bovendien de uitgaven in de hand worden gehouden. Het besluit viel de winkels van de hand te doen. De 35 personeelsleden ondervonden er geen nadelige gevolgen van. In de jaren '70 werden de winkels verkocht.


Nadat in 1958 de nabij gelegen insteekhaven werd gedempt verrees een nieuw pand voor Tot & Beers op de vrijgekomen plaats. Een pand waarin werkplaats, magazijn en kantoor konden worden gehuisvest. De personeelssterkte was inmiddels gegroeid tot 200 man, die zich door heel Noord-Nederland bezighielden met elektrotechnische installatiewerk. Het eerste filiaal werd gesticht te Den Helder, waar veel werk werd gedaan voor Marine en Rijksgebouwendienst, later gevolgd door vestigingen te Utrecht en Groningen.

In 1962 overleed oprichter Klaas Beers.

Besloten werd de productie van schakelpanelen, kabel- en vloergotensystemen ter hand te nemen. In 1964 werd daarom te Hoorn een nieuwe fabriek gebouwd op 10.000 m² terrein met een optie op nog eens 3.000 m², en het bedrijf Stago, Stalen Goten, opgericht. Het bedrijf telde 100 werknemers. Ook volgden vestigingen te Velsen, Erica en Deventer. In 1987 werd ook Zoetermeer in de rij van vestigingen opgenomen.

In de loop der jaren verzorgde het bedrijf installaties in ziekenhuizen waaronder De Heelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeel, de

nalezen

De Heel, middelgroot ziekenhuis (500 bedden) met een functie voor de gehele Zaanstreek, ontstaan uit een fusie tussen het Johannes- en het Juliana-ziekenhuis, sinds 1987 geheel voltooid en gevestigd aan de Koningin Julianaweg te Zaandam.

In 1974 leidden onderhandelingen tot het besluit het confessionele Rooms-Katholieke Johannes-ziekenhuis en het algemene Juliana-ziekenhuis samen te voegen. Beide hadden een voorgeschiedenis die leidde tot afzonderlijke nieuwbouw in respec…
), scholen, fabrieken, sporthallen o.a. De Vang, zwembaden en in de aula-concertzaal De Speeldoosplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSpeeldoos, de

Schouwburg-concertzaal aan de Vincent van Goghweg in Zaandam, met ongeveer 700 zitplaatsen, opende haar deuren op 2 januari 1970 na een bouwperiode van drie jaar. De officiële opening geschiedde door mr. F.J. Kranenburg, commissaris van de Koningin in Noord-Holland, door het mechaniek van een speeldoos in werking te stellen. Er was muziek van het Radio Promenade Orkest o.l.v. Jan Schaap.
te Zaandam. Het bedrijf werd actief in diverse landen. Tot trad in 1978 terug. In 1973 werd overgegaan tot de vorming van Tot & Beers Beheer bv te Zaandam, Tot & Beers Installatiebedrijf bv te Zaandam en Stago Electrotechniek bv te Hoorn.

Tot & Beers Beheer bv kocht in 1982 Sandas bv te Zaandam, producent en installateur van kabel- en vloergootsystemen. De activiteiten van dat bedrijf werden naar Stago te Hoorn overgeplaatst. In 1984 werd Stago Electrotechniek gewijzigd in Electrobeheer met vier dochterondernemingen: Stago bv, Stago Controls bv, Sands Montage bv en Stago G.m.b.H. in het Duitse Bielefeld. De fabrieksproducten werden in België en Luxemburg verkocht door Stagobel. Het totale concern had in 1987 circa 650 medewerkers in dienst.

Eind 1989 ging het bezit van het bedrijf over aan het Belgische installatiebedrijf Fabricom, dat op dezelfde terreinen als Tot & Beers actief is. Tot & Beers bleef zelfstandig opereren. Tezelfdertijd werd het hoofdkantoor van het bedrijf verplaatst naar een nieuw pand aan de Grote Tocht te Zaandam.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/tot_en_beers.txt
  • Laatst gewijzigd: 2024/05/06 22:41
  • door zaanlander