Schouwburg-concertzaal aan de Vincent van Goghweg in Zaandam, met ongeveer 700 zitplaatsen, opende haar deuren op 2 januari 1970 na een bouwperiode van drie jaar. De officiële opening geschiedde door mr. F.J. Kranenburg, commissaris van de Koningin in Noord-Holland, door het mechaniek van een speeldoos in werking te stellen. Er was muziek van het Radio Promenade Orkest o.l.v. Jan Schaap.

,,Nadat de Zaankanter door twee tunnels uit zijn isolement is verlost, heeft hij thans ook in de nieuwe Aula-Concertzaal De Speeldoos te Zaandam in eigen omgeving een gebouw gekregen, waarin plaats is voor alle denkbare kunstvormen, die zich op een podium of toneel afspelen. Wanneer eerlangs het tweeklaviers mechanisch orgel in een uitgebouwde nis door Flentrop Orgelbouw bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFlentrop Orgelbouw bv

Internationaal bekend orgelbouw bedrijf te Zaandam.

Albert Schweitzer (1875 1965), was naast godgeleerde, cultuurfilosoot en arts weldoener in Afrika (Lambarene) ook een begaafd organist-musicoloog.

Bij een reis naar Nederland, omstreeks 1930, bracht hij uit persoonlijke belangstelling een bezoek aan orgelbouwer Flentrop Tijdens het gesprek maakte Schweitzer de opmerking dat het klassieke sleepladesysteem naar zi|n oordeel tot een fraaiere klank leidde.
zal zijn voltooid, zal het gebouw met zijn ruim en gezellig interieur, een magnifieke accommodatie hebben.“ schreef Jac. Kort van Trouw in zijn verslag over de feestelijke opening van het theater.

De Speeldoos, gebouwd onder architectuur van Gerard Bakkerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBakker, Gerrit

Amsterdam, 26 augustus 1914 - Zaandam, 10 december 1984

Gerardus Maria George (Gerrit) Bakker, gemeente-architect van Zaandam, stedebouwkundige, Gerrit Bakker kwam in 1950 in dienst van de gemeente Zaandam als technisch ambtenaar. Kort nadien werd hij benoemd tot gemeente-architect, in 1957 tot stedenbouwkundige. Als zodanig is hij ook zeer kort, tot zijn pensionering, oktober 1974, in functie geweest bij Zaanstad. Door zijn inbreng bij de vormgeving van oostelijk Zaandam en a…
als noordelijke vleugel van het Zaanlands Lyceum, dat ook diende als aula van deze scholengemeenschap. Als eerste in opdracht van de gemeente Zaandam gebouwde theater werden de tekorten in de exploitatie door de gemeente gedragen, later door de gemeente Zaanstad.

Het theater werd namens de gemeente door een Stichting bestuurd. Jaarlijks werd een aantal voorstellingen door beroepsgezelschappen gegeven, voorts werd de accommodatie verhuurd, doorgaans voor uitvoeringen van plaatselijke verenigingen. In het eerste volledige seizoen 1970-1971 bedroeg het aantal beroepsvoorstellingen 36, in het seizoen 1990-1991 beliep dit aantal bijna 70. In verband met het ontbreken van een kleine zaal werd Kijkschuur De Lelieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKijkschuur de Lelie

Kijkschuur de Lelie na de oplevering in 1973 Pakhuis de Lelie, een als tentoonstellingsruimte ingericht driebeukig houtskelet met ankergebint, bestaande uit een begane grond, zolder en vliering, afkomstig van het Watermolen(s)pad te Westzaan en herplaatst aan het Zeilenmakerspad 7 in Zaandam werd in 1972 in onderdelen naar de
, een voormalig pakhuis dat is herbouwd aan de Zaanse Schans, als zodanig door De Speeldoos gebruikt. In 1990 vonden 18 beroepsvoorstellingen in De Lelie plaats.

Mede doordat de akoestiek in De Speeldoos te wensen over liet, werd voor concerten regelmatig uitgeweken naar de Bullekerkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBullekerk

Alom gebruikte volksnaam voor de Westzijderkerk te Zaandam. De Bullekerk is een kruiskerk, met ongelijke armen, die werd gebouwd tussen 1637 en 1640 op de resten van een Spaanse schans. De naam Bullekerk herinnert, evenals een beeldje op het kerkplein, aan een dramatische gebeurtenis uit 1647. zie:
in Zaandam waar in 1990-1991 vier door De Speeldoos georganiseerde concerten plaats vonden. Voor de ongeveer 90 beroepsvoorstellingen en de in verhuur geboekte evenementen beschikte De Speeldoos over ongeveer 15 vaste technische-, administratieve- en horeca-medewerkers.

De ligging buiten het stadscentrum, onvoldoende technische outillage wegens het ontbreken van een zogenoemde toneeltoren, gebrek aan kleinere zaalruimten in hetzelfde gebouw en de weinig gelukkig gebleken combinatie aula-schouwburg, leidden tot plannen voor een geheel nieuw te bouwen theater in het centrum van Zaandam.

Op 11 december 1998 werd dit theater aan de Nicolaasstraat 3, onder de naam Zaantheaterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaantheater

In de jaren 1996-1998 werd in opdracht van de gemeente Zaanstad aan de Nicolaasstraat 3 in Zaandam het Zaantheater gebouwd. Ontwerpers waren de architecten Wim Wester, Paul Carree en Jan Zijlstra. De opening op 11 december 1998 was in handen van oud-Zaandammer en cabaretier
feestelijk geopend door Hare Majesteit Koningin Beatrix.

De Speeldoos werd later verhuurd aan het Kunstcentrum dat in 2017 aanstalten maakte om naar het Hembrugterrein te verhuizen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/speeldoos.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)