valsemunters

Als onverwacht en curieus gevolg van het Turfoproerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTurfoproer

Oproer te Zaandam in 1678, ook wel Pachtersoproer, gericht tegen de pachters van de turfimpost (belasting). Het turfoproer was een der grotere oproeren in de Zaanstreek en eindigde met ophanging van vier van de plunderaars en brandmerking, geseling en verbanning van anderen.
ontstond in de Zaandorpen in 1678 opschudding door valsmunterij.

Zaandam was in verband met de relletjes enige tijd verplicht een militaire bezetting in te kwartieren. Deze troepen stonden onder bevel van overste Ruyttenburgh. Zes ertoe behorende Franse soldaten, samen ingekwartierd in de Oostzijde, zagen in de korte tijd dat zij hier verbleven kans valse schellingen te slaan, die zij in ruime hoeveelheden in winkels in omloop brachten.

Een boerenjongen uit de Beemster, hulpje van een Zaandamse groentehandelaar, ontdekte als eerste een valse munt. Zijn aangifte leidde ertoe dat de Fransen werden opgepakt, voorgeleid en berecht. Drie van hen werden veroordeeld tot de galg, één werd op de wang gebrandmerkt en de overige twee werden gegeseld. De executie- en strafplaats was de Westzijderdam. Er was bij de tenuitvoerlegging van de straffen een overweldigende belangstelling. De toeschouwers klommen zelfs op de luifels van de winkels, die gestut moesten worden.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/valsemunters.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)