veerbrug

Brug over de Nauernasche Vaartplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNauernasche Vaart

Kanaal met een lengte van 8,5 kilometer tussen de Tochtsloot bij Westknollendam en Zijkanaal D van het Noordzeekanaal bij Nauerna.

Het kanaal is in 1633 aangelegd. Daarbij is de loop van het doodlopende water 't Twiske gebruikt. Het werd aangelegd om voldoende afwateringsmogelijkheden voor de Schermerboezem te verkrijgen, toen de Schermer werd ingepolderd. Men koos de gemakkelijkste oplossing door gebruik te maken van het al aanwezige Twiske en van de eveneens aanwezige Naue…
, ook wel Vaartbrug genoemd, tussen de Krommenieërweg (Wormerveer) en de Padlaan (Krommenie). De aanvankelijk houten brug werd omstreeks 1845 geopend. Vanaf de opening hief Krommenie er tolplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTol

Betaling die men verschuldigd is voor het gebruik van zekere wegen, bruggen, tunnels, kanalen, vaarten en rivieren. In de Zaanstreek waren tolgelden tot in de laren '30 van de 20e eeuw een gemeentelijke bron van inkomsten. Op 'strategische plekken' in de streek waren tolhekken geplaatst. Tegen de tolheffing is in de jaren '20 en '30 veelvuldig actie gevoerd, het voortouw daartoe werd genomen door de
. Eind jaren twintig van de 20e eeuw richtte de Zaanse 'tolstrijd' zich mede tegen deze tol. De acties hadden resultaat: de tol verdween in 1930.

Padlaan in de jaren zeventig. Op de voorgrond de Vaartbrug. Foto Archief Henk Dijkman
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/veerbrug.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:04
  • (Externe bewerking)