vermeulen

Leiden 1883 - Heemstede 1970

Pastoor van de St. Odulphus-parochie in Assendelft, sedert 1966 ereburger van deze voormalige gemeente en in 1958 geridderd in de Orde van Oranje Nassau. Achter de St. Odulphuskerk werd een straat naar hem vernoemd.

Pastoor Vermeulen kwam in 1935 naar Assendelft en zou daar tot zijn emeritaat in 1962 blijven. Hij speelde een centrale rol in het dorpsleven. Op 25 september 1947 was het 12,5 jaar geleden dat pastoor Vermeulen door de Deken van Beverwijk was geïnstalleerd als pastoor van Assendelft. Het was de wens van de pastoor het feest op bescheiden wijze te vieren, de gemeente wilde de pastoor een nieuwe klok aanbieden, maar deze was nog niet gereed gekomen. Op voorstel van het feestcomité werd het feest, tegen de zin van de pastoor, uitgesteld. Hoewel de klok in oktober ook nog niet gereed was, vierde men toch het feest zonder klok op 12 oktober 1947. Op 5 december 1947 arriveerde de nieuwe klok, die op zondag Gaudete door de deken van Beverwijk werd gewijd en gedoopt met de namen 'Johannes Maria'.

  • vermeulen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2017/10/02 10:24
  • door zaanlander