Leiden 1883 - Heemstede 1970

Pastoor van de St. Odulphus-parochieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSint Odulphus

Naam van r.k. parochie en kerk in Assendelft, zie Rooms-katholieken.

Odolf of Odulphus was in de 9e eeuw in Oirschot geboren en werkte aanvankelijk als pastoor aldaar, maar zette zich later in ter bekering van de nog 'heidense' (Germaanse) Friezen. Omstreeks 836 stichtte hij bij Stavoren een kapittel, dat tot bloei kwam en in de 14e eeuw nog de naam Sint-Olofklooster droeg. Over zijn leven is feitelijk weinig bekend. Een legende wil dat de klokken van het door Odulphus gestichte …
in Assendelft, sedert 1966 ereburgerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEreburgers

Personen die op grond van bijzondere verdiensten door de verschillende Zaangemeenten werden onderscheiden met een erepenning en dientengevolge in het spraakgebruik 'ereburger' werden genoemd.

De in 1974 gevormde gemeente Zaanstad wijkt wat dit betreft af; deze gemeente maakt een duidelijk onderscheid tussen het toekennen van de erepenning en het ereburgerschap. Slechts vier personen
van deze voormalige gemeente en in 1958 geridderd in de Orde van Oranje Nassau. Achter de St. Odulphuskerkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOdulphus-kerk, Sint

De Sint-Odulphuskerk is een rooms-katholieke kerk aan de Dorpsstraat in Assendelft. Het gebouw is een rijksmonument. De huidige kerk stamt uit 1888, maar de eerste Sint-Odulpuskerk dateert al uit 1410. Die oude kerk is beroemd geworden door de schilderijen van het interieur uit 1649, gemaakt door Pieter Jansz. Saenredam. Tijdens de reformatie in 1582 kwam de kerk in handen van de protestanten. In de eeuwen daarna maakten de katholieken gebruik van een
werd een straat naar hem vernoemd.

Pastoor Vermeulen kwam in 1935 naar Assendelft en zou daar tot zijn emeritaat in 1962 blijven. Hij speelde een centrale rol in het dorpsleven. Op 25 september 1947 was het 12,5 jaar geleden dat pastoor Vermeulen door de Deken van Beverwijk was geïnstalleerd als pastoor van Assendelft. Het was de wens van de pastoor het feest op bescheiden wijze te vieren, de gemeente wilde de pastoor een nieuwe klok aanbieden, maar deze was nog niet gereed gekomen. Op voorstel van het feestcomité werd het feest, tegen de zin van de pastoor, uitgesteld. Hoewel de klok in oktober ook nog niet gereed was, vierde men toch het feest zonder klok op 12 oktober 1947. Op 5 december 1947 arriveerde de nieuwe klok, die op zondag Gaudete door de deken van Beverwijk werd gewijd en gedoopt met de namen 'Johannes Maria'.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/vermeulen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)