vetim

Verwarmings- en Technische Installatie Maatschappij in Zaandam.

Vetim bv is een voortzetting van VTIM, dat in de jaren vijftig van de 20e eeuw begon als een aparte verwarmingsafdeling van het installatiebedrijf Frisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFris, Gerrit Gzn.

Zaandam, 10 oktober 1893 - Zaandam, 22 maart 1986

Gerrit Fris, een ondernemer met bijzondere sociale betrokkenheid, begon na de lagere school als loodgietersknecht in de zaak van zijn vader aan de Zuiddijk te Zaandam. Met zijn broer Jacob ontwikkelde hij dit kleine bedrijf tot een grote winkel in elektrische artikelen enzovoort, tot de jaren '70 gevestigd aan de
. In 1972 werd het overgenomen door Sterel en Wechgelaar, welk bedrijf op zijn beurt twee jaar later werd overgenomen door het Amerikaanse concern Westinghouse.

Het ging hierna bergafwaarts met VTIM. In 1983 waren nog 40 van de oorspronkelijk 100 werknemers over en was het bedrijf verliesgevend. Westinghouse wilde van het bedrijf af. Dankzij bemiddeling van de vakbonden ontstond de mogelijkheid het bedrijf voort te zetten met het personeel als eigenaar. De schulden werden gesaneerd en het aandelenpakket werd voor één gulden overgenomen door de Stichting VTIM, die de moedermaatschappij werd van het nieuwe Vetim. Vijf afgevaardigden van het personeel vormen zowel de ondernemingsraad als het bestuur van de stichting VTIM.

Bij Vetim waren in 1991 35 personen in dienst.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/vetim.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)