Zaandam, 28 februari 1883 - Bussum, 5 april 1965

Heyme Vis: Landgoed 1917

Heyme Vis Dzn, beeldend kunstenaar, schilder en tekenaar. Heyme Vis werd geboren in Zaandam en was aanvankelijk verbonden aan de fabriek van verfwaren, die door zijn grootvader en zijn vader gedreven werd. Pas op latere leeftijd ging hij schilderen. Hij was leerling van Isaac Arentzplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigArentz, Isaac

Oegstgeest 1824 - Zaandam 1910

Isaac Arentz, tekenleraar en van 1850 tot 1896, drijvende kracht achter de Zaandamse stadstekenschool. Hij leidde verscheidene bekende kunstenaars op, onder wie Jacob Taanman, Klaas van Vliet, Rens Lensselink en Freek Engel. Door Heijnen getypeerd als leden van de 'eerste generatie' Zaanse schilders. Zijn opvolger was Albert Beerends.
, de vooraanstaande Nederlandse schilder H.F. Boot en werd krachtig aangemoedigd door baron Opsomer, directeur van de Koninklijke Academie van het Hoger Nationaal Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen. Hij woonde en werkte in Zaandam, Haarlem, Spanje, Oostenrijk, Engeland en leefde min of meer teruggetrokken in Hulven, gelegen in de Belgische Kempen. In 1958 vestigde hij zich in Naarden, tekende en schilderde landschappen, riviergezichten, interieurs en portretten. Maakte Tekeningen en Croquis van het geestig levens-element. Hij ontwierp tevens bedrijfsreclames.

Zaanlandse oudheidkamer

Op 29 oktober 1938 plaatst Heyme vis een oproep tot steun aan de Zaanlandse oudheidkamer der Zaanlandse oudheidkundige vereniging „Jacob Honig Janszoon Junior“ in het Haarlems Dagblad. De kunstschilder schrijft: ,,Naar aanleiding van een briefwisseling met de bekenden Oudheidkundige, de Weledele heer G. J. Honig te Zaandijk deel ik aan allen, wier hart nog een plaats heeft voor de goede oude Zaanstreek, haar mooie tradities, vroegere klederdrachten, literatuur en curiosa, mede dat de Zaanlandsche Oudheidkamer geldelijke steun dringend van node heeft. Ik verwijs naar het bekende boekje der Vereniging, waarin de Oudheidkamer wordt beschreven. Ik kan erbij voegen dat de verzameling in den loop der jaren steeds is uitgebreid en dat in de laatste tijd nieuwe vitrines zijn aangebracht, één voor berging van antieke Zaanlandse kledingstukken en één voor een kostbare verzameling blauw Delfts porselein, in bruikleen.”

,,Door de ondergetekende wordt een schilderij ter beschikking gesteld met betrekking tot Verfmaalderij in het einde der 19e eeuw. Wat de aanschaffingen betreft, hierdoor zijn de fondsen uitgeput zodat versterking der geldmiddelen noodzakelijk is, evenals toetreding van nieuwe leden, omdat de oude garde langzamerhand uitsterft. De boekerij, die vele unieke nummers op het gebied van de Zaanstreek bevat, is uit het gemeentehuis wegens plaatsgebrek aldaar overgeplaatst naar een ruim lokaal in het voormalig Weeshuis. Ook is in 1936 de enig overgebleven Zaanse sjees aangekocht. Bijdragen kunnen gezonden aan den Weledele heer G. J. Honig te Zaandijk, oudheidkundige.“

Exposities

Vis exposeerde in 1943 in de Raadzaal van het gemeentehuis te Haarlem en in 1939 in het Rijksmuseum te Amsterdam: Berglandschap, Maanlicht op de Zaan, Sleepboot, Roeibootje op het Spaarne. In 1953 exposeerde hij onder de gewelven van de Haarlemse Sociëteit Teisterbant. ,,Enige portretten, waaronder enkele zeer expressieve naar geesteszieken, verraden dat Heyme Vis een voortreffelijk tekenaar is en over goede technische middelen beschikt.”zo schrijft Otto B. Kat in het Haarlems Dagblad van 26 maart 1953.

,,Het bijzondere van zijn talent komt vooral naar voren in de uiterst gevoelige aquarellen. Met de simpelste materialen weet hij heel bijzondere kleurtegenstellingen op te roepen. Een zekere naïeve opmerkingsgave verleent een grote charme aan de dorpstaferelen en interieurs. De omstandigheid, dat Heyme Vis pas op oudere leeftijd ging schilderen heeft veroorzaakt dat hij niet over die vlotheid beschikt, die degenen die jong beginnen dikwijls eigen is. De rechtstreekse wijze waarop hij zijn onderwerp benadert, maakt niettemin een zeer gedecideerde indruk. De karakteristieke houdingen, de uitdrukkingen der gezichten zijn soms verrassend goed bezien en met een gevoelige hand raak genoteerd. Een leuke humor in de observatie, een onverwacht accent in de kleur en een vriendelijke verteltrant maken deze werkjes bijzonder aantrekkelijk.“

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/vis_heyme.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)