vooltje

Snuifmolen te Westzaandam. ook Het Jonge Paard genoemd (het woord 'vool` betekent 'veulen`). De Windbriefplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWindbrief

Akte van vergunning tot het bouwen van een windmolen, waarin voorts de bepalingen omtrent het Windrecht waren geregeld.

Windbrieven waren een vereiste voor het bouwen van een molen. Desondanks zijn niet van alle bekende molens ook de windbrieven bekend. Deze zijn vermoedelijk verloren geraakt. In een aantal gevallen was de windbrief van jongere datum dan de molen zelf. De oudst bekende windbrieven met betrekking op de Zaanstreek dateren uit de 16e eeuw.
werd gegeven in april 1703, maar de molen was al ouder. Hij werd in oktober 1756 door brand verwoest, werd herbouwd, en raakte opnieuw in brand in oktober 1765. Hij heeft gestaan aan of nabij de Zuiderwatering, vermoedelijk achter het Zeemanspad.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/vooltje.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/16 19:28
  • door jan