Gemeentelijke afdeling, niet alleen belast met een voorlichtende taak, maar ook met een promotionele en representatieve opdracht. Informatieverschaffing over allerlei bestuurlijke zaken en de daarmee samenhangende gevolgen voor de inwoners van Zaanstad wordt daarbij het belangrijkste geacht. Doel en werkwijze zijn vastgelegd in de nota Voorlichting, die in 1978 door de gemeenteraad is vastgesteld. Eerder was de afdeling al als Voorlichting Zaanstreek actief onder leiding van Jan Voorthuizen later onder meer Piet van Tellingen van 1979 tot en met 1981 en Marjolein Copier.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/voorlichting.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)