Rotterdam 11 maart 1913 - Zaandam 1987

Secretaris van de Zaandamse Gemeenschap,plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGemeenschap

Aanduiding van overkoepelende organen van het Zaanse verenigingsleven, die na 1945 in de meeste gemeenten ontstonden. De 'gemeenschappen', die ook elders in het land ontstonden, waren een uiting van de in de Tweede Wereldoorlog gegroeide behoefte om sociale scheidslijnen te verminderen. Daarom wilde men tot samenwerking komen van de talloze sociale en culturele organisaties en verenigingen. Bovendien was het oogmerk de 'burgerzin' te bevorderen.
eerste voorlichter van Zaandam, directeur Voorlichting Zaanstreek (later: Zaanstad). Jan Voorthuizen kwam in 1919 in Zaandam wonen en werd daar op 15-jarige leeftijd jongste bediende bij Bruynzeelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBruynzeel-bedrijven.

Complex van houtverwerkende bedrijven dat producten vervaardigt voor de bouwerij. Voortgekomen uit Rotterdams bedrijf. Eerste vestiging in Zaandam in 1921 aan de Nieuwe Zeehaven. Uitgegroeid tot concern onder Holdingmaatschappij Bruynzeel bv met fabrieken op verschillende plaatsen in Nederland en voorts in Indonesië, Suriname, Zuid-Afrika, Brazilië, Duitsland en Frankrijk.
. Vervolgens werkte hij bij verscheidene bedrijven, terwijl hij in de crisis van de jaren '30 enige tijd werkloos was.

In 1940 werd hij tewerkgesteld bij het Sociografisch Bureauplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSociografisch Bureau Zaanstreek

Voormalige instelling voor het verrichten van onderzoek op sociaal, economisch en statistisch gebied, het geven van voorlichting op deze terreinen en het samenstellen van een documentatie-archief betreffende het sociale en economische leven in de Zaanstreek. Het per 1 januari 1950 opgerichte bureau berustte op een samenwerking van negen Zaanse gemeenten, Assendelft, Jisp, Koog, Krommenie, Westzaan, Wormer, Wormerveer, Zaandam en Zaandijk met de
van de gemeente Zaandam, van welk orgaan hij in 1942 waarnemend directeur werd; in deze functie leidde hij de plaatselijke distributie. Na de oorlog werd hij bezoldigd secretaris van de op initiatief van burgemeester mr. dr. Joris in 't Veldplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVeld, Joris in 't

Dubbeldam, 5 juli 1895 - Den Haag, 15 februari 1981

mr. dr. Joris in 't Veld, burgemeester van Zaandam (1937-1941 en 1945-1948), Eerste Kamerlid (voor en na de Tweede Wereldoorlog en 1952-1964), minister van wederopbouw en volkshuisvesting (1948-1952), hoogleraar in Leiden (1957-1965), Rector Magnificus Vrije Universiteit in Amsterdam (1959-1960), lid Raad van State (1964-1970).
opgerichte Zaandamse Gemeenschap en in 1947 Ambtenaar voor Culturele zaken 1). Als zodanig had hij in 1950 de supervise over het Jongensdorp2).

Rond 1955 werd hij mede belast met de voorlichting van en over de gemeente Zaandam; al spoedig werd dit een volledige baan. Voorts was hij directeur van de door de Kamer van Koophandelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKamer van Koophandel en fabrieken voor de Zaanstreek

Prins Bernhardbrug Door de wet ingesteld orgaan ter behartiging van de economische belangen van industrie, ambacht en dienstverlening. Aanvankelijke benaming Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zaanland: op verzoek van de Kamer op l juli 1988 tot huidige naam gewijzigd.
opgezette Voorlichting Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVoorlichting Zaanstad

Gemeentelijke afdeling, niet alleen belast met een voorlichtende taak, maar ook met een promotionele en representatieve opdracht. Informatieverschaffing over allerlei bestuurlijke zaken en de daarmee samenhangende gevolgen voor de inwoners van Zaanstad wordt daarbij het belangrijkste geacht. Doel en werkwijze zijn vastgelegd in de nota Voorlichting, die in 1978 door de gemeenteraad is vastgesteld. Eerder was de afdeling al als Voorlichting Zaanstreek actief onder leiding v…
. Na de samenvoeging tot Zaanstad behield hij zijn functies tot zijn pensionering in 1978.


  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/voorthuizen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)