vries_jacob_pz

Zaandam, 1851-1890

Volgens de overlevering ontstond er bij de bouw van het Zaandamse stadhuis door molenmaker-aannemer Jan de Vries enige verwarring toen zijn meesterknecht hem aansprak met de woorden: 'Wet wenegst baas, der benne gien sekrete in'.

Architect Scholten had overigens wel degelijk in de aanleg van toiletten voorzien, maar deze op de tekening anders benoemd dan in de Zaanstreek gebruikelijk was. Er was in 1848 uiteraard nog geen stromend water.

Architect en werktuigbouwkundige Jacob de Vries was een telg uit een molenmakersgeslacht, waarvan zijn vader (Pieter de Vries) en zijn broer (Jan de Vries) belangrijk waren; beiden bouwden in de 19e eeuw nog een aantal Zaanse molens. Jan de Vries was bovendien als aannemer in de bouw actief. Hij voerde in 1848 het door W.A. Scholten ontworpen stadhuis van Zaandam uit.

De jongere Jacob de Vries trad niet in dienst van het familiebedrijf, maar ging als tekenaar werken bij de gebroeders J. & D. Eilmann, destijds bekende architecten in Zaandam. Op den duur bekwaamde hij zich in de fabrieksbouw, waarbij het bijzondere was dat hij dikwijls ook de benodigde machines en werktuigen ontwierp. Zo ontwikkelde hij onder meer met stoom aangedreven zaagramen voor de Zaanse houtzagerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutzagerij

Het zagen van hout in Houtzaagmolens en later in stoomhoutzagerijen. De Zaanse familiebedrijven in het houtvak hielden zich zowel met de handelskant als met de zagerij bezig; de ontwikkeling van de Zaanse houtzagerij is daardoor niet los te zien van de Zaanse
. Enkele door hem ontworpen fabrieksgebouwen waren de stoomrijstpellerij De Groeneboer aan de Oostzijde te Zaandam, een rijstpellerij in Rotterdam en verschillende stoomzagerijen, niet alleen in Zaandam zoalsDe Prins van Oranjeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPrins van Oranje, de

Meelmolen te Wormer, zie: De Achteruit.
en De Tijdgeest maar ook in Amsterdam aan de Omval. Aan zijn succesvolle loopbaan kwam een abrupt einde toen hij op 39-jarige leeftijd overleed.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/vries_jacob_pz.txt
  • Laatst gewijzigd: 2024/05/08 04:37
  • door zaanlander