vrijer

(Barsingerhom 1721-Wormerveer 1799)

Doopsgezindplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDoopsgezinden (Doopsgezinde gemeenten)

Protestants kerkgenootschap, broederschap, van grote betekenis in de Zaanse geschiedenis, zowel doordat de ondernemersstand sinds de 17e eeuw overwegend doopsgezind was als door het feit dat de leefgewoonten der doopsgezinden een stempel drukten op de streekmentaliteit.
leraar (predikant) in Wormerveer van 1770 tot 1791, daarnaast landelijk bekend als wis- en natuurkundige. Hij was een gezaghebbend lid van de zogeheten 'mathematische maatschappijen' in Hamburg en Amsterdam. In de Zaanstreek maakte hij actief deel uit van het 'Physisch College' (later 'Physisch Genootschap' geheten) in Wormerveer. De daar door Vrijer gegeven colleges zijn opgenomen in 'Mengelwerk der Wiskunstige Verlustiging` (Amsterdam 1790).

In 1788 en 1790 was de vermaner Albert Vrijer met zijn Wormerveerse 'Physisch Genootschap` betrokken bij het oplaten van 'luchtbollen'. Voor die tijd was dat nog zeer bijzonder. De in 1788 opgelaten ballon had een diameter van 26 duimen (ongeveer 60 cm) en was door de Zaandijkse horlogemaker Dirk Jonker vervaardigd. Deze ballon kwam 'op vier uur gaans' van Hamburg weer aan de grond.

Volgens een krantebericht was de afstand van '100.000 Rijnlandse Roeden` (ongeveer 380 km) in ongeveer 2,5 uur afgelegd. Zou die vermelding juist zijn, dan heeft er op de 27e juli 1788 een stevige zuidwesterstorm gestaan.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/vrijer.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)