vrijheid1

Pel- en oliemolen te Wormerveer. De Windbriefplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWindbrief

Akte van vergunning tot het bouwen van een windmolen, waarin voorts de bepalingen omtrent het Windrecht waren geregeld.

Windbrieven waren een vereiste voor het bouwen van een molen. Desondanks zijn niet van alle bekende molens ook de windbrieven bekend. Deze zijn vermoedelijk verloren geraakt. In een aantal gevallen was de windbrief van jongere datum dan de molen zelf. De oudst bekende windbrieven met betrekking op de Zaanstreek dateren uit de 16e eeuw.
werd gegeven in juli 1742. In 1750 of 1751 werd de pelmolen ingericht voor het slaan van oliezaden. Hij heeft gestaan aan de Noorddijk, in het noordelijkste deel, buitendijks. en werd in 1896 afgebroken en vervoerd naar Alkmaar, waar hij als korenmolen werd herbouwd.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/vrijheid1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)