vrouwenarbeid

In de vroegere Zaanse industrie kwam vrouwenarbeid in bescheiden mate voor. Alleen in de beschuitbakkerijen, de papiermolens waar zij als lompenscheurders werkten, de lijnbanen en vooral in de spinnerij en zeildoekweverij werd relatief veel werk door vrouwen verricht. Bij de arbeidsenquête van 1891 is ook aan hun arbeidsomstandigheden veel aandacht gegeven. Hun beloning was laag in verhouding tot die van mannen, vaak minder dan de helft bij gelijkwaardig werk. Zie ook: Arbeidsomstandighedenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigArbeidsomstandigheden

De omstandigheden waaronder arbeid wordt verricht. Een complex van factoren, zoals: veiligheid op de werkplaats, een (on)gezonde werksituatie, arbeidsverhoudingen op micro-, meso- en macro-niveau, loonvorming, arbeidsvoorwaarden, besluitvorming binnen de onderneming, bereikbaarheid van het werk, et cetera, en daarnaast ook tijdgebonden normen, bepaalt de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden.
en Arbeidsplaatsen en bedrijfsgrootteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigArbeidsplaatsen en bedrijfsgrootte

Onder een arbeidsplaats wordt verstaan: een betaalde functie waarin meer dan 15 uur per week wordt gewerkt. De bedrijfsgrootte wordt (althans hier) bepaald door het aantal arbeidsplaatsen dat een bedrijf biedt. De werkgelegenheid wordt gevormd door het totaal aantal arbeidsplaatsen. Door optelling van het aantal arbeidsplaatsen binnen economische sectoren is inzicht te krijgen in de Werkgelegenheid die de verschillende bedrijfstakken door de eeuwen heen boden …
.

Werkproject voor vrouwen. Gestart in 1979 vanuit de Stichting Ondersteuningsinstituut Specifiek Welzijnswerk Zaanstad met een onderzoek / een inventarisatie van de mogelijkheden die er in Zaanstad waren op het gebied van vrouwenemancipatie (vorming, hulpverlening e.a.) en de voorwaarden hiervoor. De aandacht was gericht op activiteiten die speciaal voor vrouwen worden georganiseerd; activiteiten in club- en buurthuizen (zoals ‘Vrouw blijf Bijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouw Blijf Bij

In 1975 werd in het Peldersveld de eerste Vrouw Blijf Bij (VBB) gestart. Het ontstond na de start van de VOS-cursussen. De VBB-bijeenkomsten waren koffieochtenden met onderwerpen die de vrouwen aangingen zoals over gezondheid, seksualiteit, politiek, gezonde voeding, medicijnverslaving etc. Vrouwen leerden hier ook te vergaderen en te discussiëren. Later kwamen ook VBB-groepen in Assendelft, Poelenburg en het Kalf. Meer of minder bekende vrouwen als Hedy d'Ancona en Liesbeth den…
’ en “Vrouwen in de overgang”); de Federatieve Vrouwenraad; en andere mogelijkheden (bv. scholing). Mogelijkheden die onderzocht werden: uitzend- of bemiddelingsbureaus; werkplaatsen; winkel-verkopen; tentoonstellingen; horeca etc.

Er werd gewerkt vanuit een werkgroep welke autonoom kon werken en dus geen verantwoording verschuldigd was aan de stichting. In 1981 werden diverse werkbezoeken gebracht (aan gemeentelijke afdeling; aan het arbeidsbureau e.d.) om de mogelijkheden, de beperkingen en de verschillende regelingen in kaart te brengen. Met betrekking tot het project werd als belangrijkste punt gezien het gegeven dat vrouwen aan de slag wilden. Ook werd gezegd: wij moeten werk creëren waar behoefte aan is; men denkt hierbij aan het opzetten van kleine bedrijfjes.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/vrouwenarbeid.txt
  • Laatst gewijzigd: 2023/11/29 13:43
  • door gisela