Krommenie, 13 augustus 1824 – Krommenie, 30 juli 1892

Cornelis Walig, notaris, curator, wethouder en burgemeester van Krommenie van 1856 tot 1866, zoon van de doopsgezinde leraar Jan Walig en Anna Honig. Walig huwde met Cornelia Catharina Kuijper. Hij werd als gemeentesecretaris in 1856 benoemd tot burgemeester van Krommenie als opvolger van Jan Schaap.

Op 20 april 1860 zijn Burgemeester en Wethouders van Krommenie voornemens op donderdag 3 mei 1860, in het openbaar aan te besteden: het aanleggen van een Algemene Begraafplaats te Krommenie, met bijkomende werken. Op 18 januari 1861 wordt in Krommenie ƒ 650,25 ingezameld ten behoeve van de noodlijdenden van de Watersnood. Op 7 mei 1866 geven burgemeester en wethouders van Krommenie te kennen dat de kermis in de maand mei niet gehouden zal worden en tot een nader tijdstip is uitgesteld. Op 21 juni 1866 wordt Cornelis Walig door Zijne Majesteit benoemd tot notaris binnen het arrondissement Haarlem met als standplaats Krommenie.

Walig bleef burgemeester tot zijn verzoek om ontslag in 1866 en werd opgevolgd door Klaas van Eden. Cornelis Walig werd begraven op de Algemene Begraafplaats van Krommenie aan het Blok.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/walig_cornelis.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)