Krommenie, 13 augustus 1824 – Krommenie, 30 juli 1892

Cornelis Walig, notaris, curator, wethouder en burgemeester van Krommenie van 1856 tot 1866, zoon van de doopsgezinde leraar Jan Walig en Anna Honig. Walig huwde met Cornelia Catharina Kuijper. Hij werd als gemeentesecretaris in 1856 benoemd tot burgemeester van Krommenie als opvolger van Jan Schaapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchaap, Jan

Krommenie 1811 - Krommenie 26 juli 1889

Jan Schaap Louriszoon, zeildoekfabrikant, voorts aanvankelijk wethouder van zijn geboortedorp en in 1850 benoemd tot burgemeester. Schaap schreef het boekje 'Krommenie en omstreken tijdens den 80-jarigen strijd tegen Spanje' (Zaandijk 1872). Hij was een betrouwbaar geschiedschrijver. Verondersteld wordt dat hij de geschiedenis van Krommenie uitgebreid heeft beschreven; het manuscript zou echter verloren zijn gegaan. Wel wordt in het gemeente…
.

Op 20 april 1860 zijn Burgemeester en Wethouders van Krommenie voornemens op donderdag 3 mei 1860, in het openbaar aan te besteden: het aanleggen van een Algemene Begraafplaats te Krommenie, met bijkomende werken. Op 18 januari 1861 wordt in Krommenie ƒ 650,25 ingezameld ten behoeve van de noodlijdenden van de Watersnood. Op 7 mei 1866 geven burgemeester en wethouders van Krommenie te kennen dat de kermis in de maand mei niet gehouden zal worden en tot een nader tijdstip is uitgesteld. Op 21 juni 1866 wordt Cornelis Walig door Zijne Majesteit benoemd tot notaris binnen het arrondissement Haarlem met als standplaats Krommenie.

Walig bleef burgemeester tot zijn verzoek om ontslag in 1866 en werd opgevolgd door Klaas van Edenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEden, Klaas van

Krommenie, 6 september 1821 - Krommenie, 24 juli 1884

Klaas van Eden, zoon van Jan van Eden en Sijbreg de Jong, was makelaar en burgemeester van Krommenie van 1866 tot aan zijn dood in 1884 als opvolger van Cornelis Walig. Van Eden werd opgevolgd door de eerste 'vreemde' burgemeester van Krommenie,
. Cornelis Walig werd begraven op de Algemene Begraafplaats van Krommenie aan het Blok.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/walig_cornelis.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)