wandelsport

Tak van sport, in de Zaanstreek in drie clubs beoefend. Wandelsportvereniging De Laatste Loodjes is een van de vijf Nederlandse verenigingen, die de Avondvierdaagse organiseert sinds de introductie van dit evenement.

Wandelen als sport werd in het begin van de 20e eeuw in Nederland geïntroduceerd. Als (ontspannings-)bezigheid was het wandelen vanzelfsprekend al veel langer bekend. Zaankanters wandelden op een mooie vrije dag bijvoorbeeld de grote of de kleine Ban (banne)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBan (banne)

Rechtsgebied, streek die stond onder de rechtspraak van éénzelfde rechter, thans verouderd. De Zaanstreek bestond vroeger uit de banne van Assendelft, van Westzaan en Krommenie, van Wormer, Jisp en Neck, en van Oostzaan. Zie: Bestuur en rechtspraak.

Bekend was de uitdrukking 'de ban omlopen' (of: omrijden,), dit was een wandeling (of rijtoer) de ban rond. Men onderscheidde
om. Als sport was het wandelen aanvankelijk louter een mannenbezigheid, vooral voor militairen.

De verenigingen werden pas later voor dames toegankelijk. In 1935 werd bij de oprichting van De Laatste Loodjes besloten vrouwen niet toe te laten, daar dit 'niets anders dan ellende zou meebrengen'. Vanaf 1942 konden ook vrouwen lid van de vereniging worden. Een belangrijke activiteit van De Laatste Loodjes is de organisatie van de Avondvierdaagse, die de vereniging, sinds de introductie daarvan in 1945,jaarlijks organiseert. Daarnaast is de vereniging organisator van verscheidene andere tochten. zoals de propaganda-wandeltocht.

Belangrijk

Een belangrijke rol in De Laatste Loodjes werd vanaf de oprichting gespeeld door J.P. Lubbers, die vijftig jaar voorzitter zou blijven. Voorts was hij hoofdbestuurslid van de Nederlandse Wandelsport Bond en vele jaren voorzitter van het Organisatie Comité Internationale Vierdaagse Wandeltochten in Apeldoorn.

Vanaf de jaren vijftig ontstonden nieuwe wandelsportverenigingen in de Zaanstreek. In 't Kalf was Ons Aller Belang een tiental jaren actief. In 1972 ontstond binnen de Zuiderbuurten Speeltuinvereniging in Zaandam een afdeling wandelsport. En drie jaar later werd binnen de speeltuinvereniging Theresia in Zaandam een dergelijke afdeling opgericht. In 1990 waren er 150 Zaankanters bij de drie verenigingen aangesloten, ongeveer driekwart daarvan bij De Laatste Loodjes.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/wandelsport.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)