weerbaarheidskorpsen

In 1747 op last van de Staten van Holland in de steden en op het platteland ingestelde weerbaarheidstroepen, waarvan in beginsel alle mannen tussen 16 en 60 jaar oud deel dienden uit te maken.

De Republiek, militair slecht toegerust, was in gevaar gekomen door het verloop van de Oostenrijkse Successie-oorlog (1741 -'48). De Fransen hadden de Oostenrijkse Nederlanden bezet en vormden een bedreiging. Van de voor de weerbaarheidskorpsen opgeroepen mannen zijn, voor wat de Zaanstreek betreft, alleen de naamlijsten uit Krommenie, Krommeniedijk en Krommeniehorn bewaard gebleven. Er werden daar in totaal 682 mannen onder de wapenen geroepen. De meesten, 487, waren onvermogend en werden op kosten van de Republiek bewapend; de meer vermogenden moesten hun uitrusting, een geweer, zelf betalen.

De gevreesde aanval van de Fransen bleef uit, zodat de meeste opgeroepenen alleen voor oefeningen hun haardsteden hebben moeten verlaten.

  • weerbaarheidskorpsen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/01/06 14:41
  • door zaanlander