Een fraai houten huis, daterend uit 1729, gelegen in de nabijheid van de voormalige pastorie in de Kerkbuurt van Assendelft kreeg in 1801 de bestemming van weeshuis. Uit het notulenboek van de Regentenvergaderingen en mededelingen uit de kerkeraadsnotulen van de Hervormde Kerk waarvan de Diaconie de zorg voor half-wezen, weduwen, weduwnaars, langdurig zieken en ouderen op zich nam, stelde M. Hos van het Historisch Genootschap Assendelft een overzicht van de geschiedenis samen.

Lees verder op de website van het Historisch Genootschap Assendelft.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/weeshuis_assendelft.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)