Een in 1970 opgerichte stichting op het terrein van het welzijnswerk die, zoals de rijkssubsidietitel luidde, diende als 'raad van overleg en advies'. De oprichting vloeide voort uit de in de jaren '60 gevoelde behoefte aan nieuwe gemeentelijke beleidsorganen voor sociaal en cultureel werk. Naast een orgaan voor sociale wijkopbouw werd het noodzakelijk geacht in de grotere steden, waartoe Zaandam toen reeds gerekend werd, te beschikken over een stedelijk beleidsadviserend orgaan, dat ook de samenwerking moest bevorderen. Het diende derhalve overheid en particuliere organisaties te vertegenwoordigen.

Op deze dubbele belangenbehartiging is het orgaan uiteindelijk vastgelopen, omdat noch het gemeentebestuur, noch de uitvoerende organisaties vertrouwen schonken aan dit intermediaire instituut. In de ongeveer 10 jaren van het bestaan heeft dit professionele Welzijnsorgaan toch een nuttige functie vervuld bij de ontwikkeling van een aantal welzijnsvoorzieningen. De meest in het oog springende daarvan waren de sociale begeleiding in stadsvernieuwingsbuurten (sinds 1972 onder andere de Transvaalbuurt en de Russische Buurt in Zaandam), de bevordering van multifunctionele gebouwen in de nieuwe wijken, alsmede de stimulering van de samenwerking onder de Surinamers als nieuwe bevolkingsgroep. Bij de opheffing in 1979 werd een deel van de taak overgedragen aan het Ondersteuningsinstituut Welzijnswerk Zaanstadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOndersteuningsinstituut Welzijnswerk Zaanstad

Inmiddels opgeheven stichting, met als doelstelling het wegwijs maken van groepen verenigingen en particulieren in het woud van gemeentelijke subsidieregels. Het instituut (opgericht 1979) kende een lange voorgeschiedenis. Organen als de Zaandamse Gemeenschap en het Welzijnsorgaan Zaandam waren het voorgegaan.
.

P.N. Helsloot

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/welzijnsorgaan.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)