Westzijde 114, voormalig woonhuis naar ontwerp van H.G. Jansen, onderduikadres en later bankgebouw in Zaandam, in 1899 gebouwd naar wens van houthandelaar Pieter Pauw die het huis in 1908 verliet en koos voor Wageningen inzake herstel van zijn gezondheid. Tot 1914 verschafte het woonhuis onderdak aan burgemeester van Zaandam, Jhr. mr. dr. Carl Adolph Eliasplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigElias, Jhr. mr. dr. Carl Adolph

Amsterdam, 27-12-1869 - Apeldoorn, 1955

Burgemeester te Zaandam van 1902 tot 1914. Daarvoor was hij burgemeester in Monster en Harderwijk. De liberaal Elias moest zijn ambt in een roerige periode uitoefenen en had het niet gemakkelijk met de snel toenemende invloed van socialisten in de gemeenteraad en met tegenspelers als
en zijn gezin. In 1917 werd het pand verkocht aan de Twentsche Bank. Bankdirecteur G. Prast nam in 1941 zijn intrek in het beeldbepalende pand aan de Westzijde.

Op verzoek van de Zaanse bankier en verzetsman Walraven van Hallplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHall, Walraven van

Amsterdam 10 januari 1906 - Haarlem 12 februari 1945 Walraven van Hall, bankier van het verzet 1906-1945 Verzetsman in de Tweede Wereldoorlog, landelijk belangrijk als leidend financier van het Nationaal Steunfonds. Dit fonds, opgericht 1942 voor de steun aan onderduikers en bijvoorbeeld zeemansvrouwen, werd van grote betekenis na de spoorwegstaking van 1944.
werd onder andere het gezin Snoek, bestaande uit Isaac Snoek, Sophia Snoek-Deen en hun kinderen Hendrika en Jacob Maurits in het acht kamers tellende woonhuis ondergebracht, waarmee het pand in de Tweede Wereldoorlog een belangrijk onderduikadres vormde.

Lang bekommerde vrijwel niemand zich over het statige pand dat ooit door de ABN-AMRO aan het lot werd overgelaten. In 2018 staat het al jaren leegstaande pand plots in de belangstelling als projectontwikkelaar KPO de slopershamer op het gebouw wil loslaten. Restauratie is naar de mening van woordvoerder C. van der Meer geen optie vanwege de bar slechte staat waarin muren, vloeren en fundering zich bevinden. Op het pand rust geen monumentale status, maar de politiek piekert er niet over om een sloopvergunning af te geven. ,,De tijd dat we zomaar gebouwen slopen is voorbij.'' laat Rosa-fractievoorzitter Ruud Pauw weten in Dagblad Zaanstreek van 18 mei 2018.

Achter het huis Westzijde 114 stond een uit circa 1750 stammende theekoepel, eerder behorend bij het 18e eeuws woonhuis dat gesloopt werd om ruimte te maken voor genoemd pand. De koepel verhuisde op 13 december 1967 naar de Zaanse Schans in verband met uitbreidingsplannen van de Twentse Bank. De 13 ton wegende theekoepel in rococostijl werd na grondige restauratie ingericht als informatiepunt van de VVV en verkoop van souvenirs aan de Kalverringdijk 1. In 1983 kreeg de koepel de bestemming van tinnegieterij toebehorend aan familiebedrijf Blaauboer.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/westzijde_114.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)