wijtenkamp

Houtfactorij en expeditiebedrijf. Het bedrijf is opgericht in 1895 door Pieter Wijtenkamp (1861-1948), die van oorsprong balkenvlotter was en vanaf 1895 zelf van opdrachtgevers (zagerijen) werkzaamheden, zoals balkenvlotten en sorteren, aannam.

Voor deze werkzaamheden nam hij bootwerkers in dienst, die per karwei werden aangenomen. Later toen er ook gezaagd naaldhout werd aangevoerd werden ook de buitenboordwerkzaamheden bij het lossen van zeeschepen aangenomen (binnenboord gebeurde dit door de stuwadoor). Het buitenboordwerk (houtfactorswerk) bestond uit het laden in binnenschip of op dekschuit van het gezaagde naaldhout en het brengen van de geladen dekschuiten naar de houtwerven in met name het Westzijderveld. Eerst ging dat met mankracht, later kwamen er sleepboten.

In de periode na 1945 had het bedrijf acht sleepboten. Toen in de jaren '30 ook het vervoer van hout per vrachtwagen ging plaats vinden, werden bij Wijtenkamp ook vrachtwagens aangeschaft. Dit waren trekkers met opleggers, speciaal voor houtvervoer. Het hout werd vanaf de werven in het Westzijderveld per dekschuit gebracht naar bekende laadplaatsen als de Abrahamsloot, de Prins Hendrikkade, het Blauwe Zand etc., en daar op vrachtwagens geladen.

In 1939 beschikte het bedrijf over 12 trekkers en 20 opleggers. Gedurende de oorlog zijn alle vrachtwagens en opleggers door de Duitsers gevorderd. In deze periode werd ook een dertigtal dekschuiten door de Duitsers weggehaald.

Na de oorlog kwam het bedrijf tot grote bloei. Er werd veel hout aangevoerd voor de wederopbouw. Het lossen van schepen vond toen uitsluitend plaats te Zaandam: balken in de Nieuwe Zeehaven (waar ook de vlotterij was gevestigd) en gezaagd naaldhout in de Oude Zeehaven.

Met de verplaatsing van de houtbedrijven van het Westzijderveld naar de Achtersluispolder werden zagerijen gesloten en kwam de balkenaanvoer tot een eind, zodat ook het balkenvlotten verviel. Aangezien ook de afvoer vanuit de zeeschepen naar de houtwerven verviel kwamen in korte tijd deze houtfactorswerkzaamheden te vervallen. Samen met anderen heeft Wijtenkamp Houtcentrum, bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutcentrum, bv

Overslag- en opslagbedrijf te Zaandam, speciaal voor bosproducten, zoals hout, papier, cellulose, board, voornamelijk afkomstig uit Zweden, Finland en Rusland. Het bedrijf werd opgericht in oktober 1968 door T.A. van Loosbroek en R.P. Kruyver (beiden houthandelaren te Zaandam) en P.C. Mars (houtfactor te Zaandam), toen zich de mogelijkheid voordeed om hun houtbedrijven uit het Westzijderveld te verplaatsen, door aankoop van deze werven door de gemeente Zaandam. De oprichters bes…
opgericht, dat zijn werkzaamheden in de Achtersluispolder uitvoert. Wijtenkamp heeft nog een korte periode als sleepdienst voortbestaan, maar in de jaren '80 is het bedrijf beëindigd.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/wijtenkamp.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)