houtcentrum

Overslag- en opslagbedrijf te Zaandam, speciaal voor bosproducten, zoals hout, papier, cellulose, board, voornamelijk afkomstig uit Zweden, Finland en Rusland. Het bedrijf werd opgericht in oktober 1968 door T.A. van Loosbroek en R.P. Kruyver (beiden houthandelaren te Zaandam) en P.C. Mars (houtfactor te Zaandam), toen zich de mogelijkheid voordeed om hun houtbedrijven uit het Westzijderveld te verplaatsen, door aankoop van deze werven door de gemeente Zaandam. De oprichters besloten het lossen van zeeschepen, de opslag van hout en verdere behandelingen voortaan gezamenlijk uit te voeren. Zij richtten de nv Houtcentrum op (later omgezet in een bv), welk bedrijf een terrein in de Achtersluispolder kocht en van de gemeente Zaandam een aangrenzende kade huurde voor het lossen van zeeschepen. Door de gunstige ligging aan diep vaarwater en de stijgende resultaten kon het oorspronkelijke bedrijfsterrein van 3 ha uitgebreid worden tot uiteindelijk 6 ha in 1985, waarop 40.000 (1989) vierkante meter overdekte loodsruimte. De overslag nam toe van 81.000 ton in 1970 (omzet f 1,5 mln.) tot 150.000 ton in 1989 (omzet f 5,8 mln.) Het Houtcentrum had in 1991 40 personen in vaste dienst; daarnaast maakte het bedrijf gebruik van een wisselend aantal losse medewerkers. Zie ook: Economische geschiedenisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEconomische geschiedenis

1. Economische ontwikkeling vóór 1580 (bladzijde 189 en volgende)

2. Economische ontwikkeling van de Zaanstreek in de periode 1580-1800 (bladzijde 192 en volgende)

3. Economische ontwikkeling van de Zaanstreek na 1800 (bladzijde 205 en volgende)

Bij het begin vap elk hoofdstuk is een opgave geplaatst van de behandelde economische sectoren en eventuele andere met het onderwerp samenhangende onderwerpen. Van hoofdstuk 1 treft u de inhoudsopgave hieronder aan. Door midd…
geschiedenis 3.6.3.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/houtcentrum.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)