Amsterdam, 23 juli 1847 - ?

Karel August Willeumier, 50 jaar organist van de Oostzijderkerkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOostzijderkerk

Oorspronkelijk ging de aan de Zuiddijk gelegen Oostzijderkerk in de Klauwershoek, als katholieke kapel, gewijd aan de H. Maria Magdalena, door het leven, onder de vleugels van de parochiekerk van Oostzaan. Naar schatting werd de kapel in de tweede helft van de 14e eeuw gebouwd, zekerheid hierover ontbreekt, het eerste schriftelijke bericht dateert van 1411. De bouwvallige kapel, duidelijk gebouwd als vluchtkerk voor de waterwolf op een grote terp, grenzend aan de dam in de Zaan, …
, componist, muziekdocent en schrijver. Zijn motto was: “Eenvoud is kenmerk van het ware”. Hij ontving lessen van J.B. Geel en Nicolaas Klaasen, respectievelijk organisten van de hoofdstedelijke Westerkerk en Oosterkerk. In 1863 volgde benoeming tot organist te Amstelveen, in 1868 tot organist in Zaandam bij de Nederlands Hervormde Oostzijderkerk. Hij trad tevens op als muziekdocent en was leraar van beiaardier Jacob Vincent.

Op initiatief van de kiesvereniging 'Nederland en Oranje' werd dinsdag 28 november 1899 te Zaandam in de Hervormde Kerk aan de Oostzijde, een Transvaal-samenkomst gehouden met medewerking van Karel Willeumier en de Chr. Zangvereniging Halleluja, onder leiding van de heer Hollema. Sprekers waren Ds. J. H. Feringa, Mr. S. de Vries Cz. en Ds. L. J. Blanson Henkemans, allen van Zaandam. Willeumier liet een fantasie over Transvaalse en Nederlandse volksliederen horen en het door hem gecomponeerde Gebed van Paul Kruger.

Karel Willeumier herdacht op 1 maart 1908 zijn veertigjarig jubileum als organist te Zaandam. Te zijner eer had 's avonds een feestconcert plaats, aangeboden door mej. G.E. Jacobs, sopraan, Betsy de Booy, viool, en de heren Louis Robert, Jacob Vincent, H. W. Flentrop, J. Stromberg, J.O. Braspenning, L. Doortimont en A. Pomper; nadat des morgens de predikant ds. W. Bax Willeumier's verdiensten in 't licht had gesteld. De bijeenkomst werd bijgewoond door een zeer groot getal vrienden en bewonderaars van Willeumier, die staande toegezongen werd: ‘Dat 's Heeren zegen op u daal’.

Na het concert werd door velen gebruik gemaakt van de gelegenheid om de jubilaris geluk te wensen. De kerkvoogdij deed dit onder aanbieding van een enveloppe, ook de kerkenraad, de notabelen en een aantal gemeenteleden huldigden Willeumier, op gelijke wijze. Van de organistenkring Amsterdam ontving de jubilaris een gouden bril. Namens de kerkvoogden sprak de heer H. Elspeet, en namens de organisten de heer Braspenning. Later werd ook nog het woord gevoerd door de heren Doortmont, namens de Amsterdamse Organistenkring en H.W. Flentrop namens notabelen.

In een feestelijke bijeenkomst wed zondagavond 6 maart 1918 Karel Willeumier gehuldigd in de Oostzijderkerk te Zaandam, waar hij 50 jaren lang als organist is werkzaam geweest.

Tussen zijn werkzaamheden als boven omschreven schreef hij zelf ook nog enige muziek:

  • opus 3: Psalm 150
  • opus 6: Evangelisch gezang 96 voor harmonium of piano
  • diverse transcripties
  • Transvaalsch Wilhelmus, gebed van Paul Kruger naar het innige, degelijke gedicht van H.W. Nachenius verscheen in november 1899.

Voorts schreef hij het boekwerkje “Beknopte theoretische en practische methode voor het bespelen van het Amerikaansch harmonium of orgel, ontworpen en bijeengebracht door K.A. Willeumier, organist te Zaandam” (Seyffardt, 1893) Voor personen, die het Amerikaanse harmonium wensen te leren bespelen, bevat het boekje nuttige wenken in beknopte vorm. Na enige theoretische wenken omtrent de muziek in 't algemeen en omtrent de techniek van dit instrument in ‘t bijzonder, laat Willeumier een serie van oefeningen, afgewisseld door kleinere stukken volgen, waardoor de speler de gelegenheid heeft om het in theorie gehoorde in de praktijk over te brengen.

Nog niet achterhaald is plaats en datum van het overlijden van Karel August Willeumier.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/willeumier_karel_august.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)