Plaatselijk comité, gevormd door vertegenwoordigers van geheelonthouders-organisaties in de jaren '30; de activiteiten bestonden voornamelijk uit colportage met bladen als de Geheelonthouder en Jonge Strijd. Een drijvende kracht binnen dit comité was IB. Prinsze, Johannes Bernardusplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPrinsze, Johannes Bernardus

Zaandam, 30 juni 1901 - Wormerveer 1988

Sociaal-democratisch raadslid, coöperator, drankbestrijder, amateur-astronoom. Johan B. Prinsze werd in 1919 lid van de Jongelieden Geheel Onthouders Bond en in 1924 van de Algemene Nederlandse Geheel Onthouders Bond te Zaandam. In 1929 verliet hij deze laatste organisatie en werd hij, in verband met zijn socialistische overtuiging, lid van de Nederlandse Vereniging tot afschaffing van Alcoholhoudende Dranken. In 1934 verhuisd…
Zie ook Drankbestrijdingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDrankbestrijding

Samenvattende benaming voor de activiteiten van in aanvang matigingsgenootschappen en later geheelonthoudersverenigingen. die waren (zijn) georganiseerd in zelfstandige lokale groeperingen en in plaatselijke afdelingen in nationaal verband. Het geschrift “het Morgenslokje”, dat verscheen in 1803. wordt gezien als begin van de Nederlandse drankbestrijding. Desondanks duurde het nog enige decennia voordat gesproken kon worden van drankbestrijding in georganiseerde vorm. In de j…

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/wormerveers.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/16 20:29
  • door jan