Litho Zaanlandia, Steen- en Offsetdrukkerij aan de Lagedijk 85 in Zaandijk, opgericht in maart 1909 door Dirk Kleiman Hzn, paste als eerste in de Zaanstreek de vlakdruk, steen- en later offsetdruk, toe. Litho Zaanlandia leverde moderne steendrukverpakkingen, cartonnage, reclame, etiketten, enz.

Enig firmant Kleiman kreeg in april 1920 een geschil met de Patroonsbond. Dit leidde tot een conflict, dat tot de uitstoting van Zaanlandia uit de Patroonsbond leidde. Het gehele georganiseerde personeel moest echter volgens het geldend collectief contract het dienstverband opzeggen. Liever dan dit te doen schaarde het zich aan de zijde van de patroon en zegde het lidmaatschap van de werknemersbond op. Dit laatste was niet naar de zin van het bestuur van de vakvereniging. De van die zijde uitgeoefende invloed was oorzaak, dat enkele personeelsleden hun lidmaatschap handhaafden en staakten. Het overgrote gedeelte van het ongeveer 30 man sterke personeel bleef echter werkzaam. Hier moesten een aantal mensen omwille van een ruzie van patroons onder elkaar, de ellende van een staking dragen, terwijl het hen verboden werd strijd te voeren voor eigen lotsverbetering. De waanzin ten top! aldus het commentaar in dagblad De Tribune van 22 april 1920.

29 mei 1940 sloeg de bliksem in op de zolder van het bedrijf waarop alle voorraden in vlammen opgingen. De schade werd door de verzekering gedekt.

Dirk Kleiman Hzn was in de Tweede Wereldoorlog betrokken bij de illegale vervaardiging van vervalste Ausweise voor onder meer onderduikers, ten gevolge waarvan hij werd gearresteerd en om het leven gebracht.

Na de oorlog volgde een afsplitsing in de later naar Krommenie verplaatste drukkerij Chromos bv. Het moederbedrijf in Zaandijk werd in de jaren tachtig van de 20e eeuw gesloten.

  • zaanlandia.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/01/14 18:10
  • door zaanlander