Zaanse verzekeringsmaatschappij, die landelijk werkte maar inmiddels niet meer actief is. De Zaanlandsche Assurantie Compagnie (ZAC) werd opgericht in 1845 op initiatief van C. Avis Dz. uit Krommenie, daarin spoedig gevolgd door J. Honig Jansz. Jr.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig Jansz. Jr., Jacob

Zaandijk, 5 mei 1816 - 14 november 1870

Papierfabrikant, makelaar en directeur van een door hem opgerichte assurantiecompagnie, later ook burgemeester van Zaandijk. Grote en blijvende bekendheid verkreeg Honig door zijn geschiedkundige onderzoekingen en door vele publicaties. Zie voor zijn afstamming bij
uit Zaandijk, oorspronkelijk voor de duur van 25 jaar. De initiatiefnemers traden op als eerste leden van de directie, waarin tevens nog M. van Orden uit Zaandam toetrad.

Het aanvangsaandelenkapitaal bedroeg 100 stuks à fl. 2000, waarvan 10 procent gestort, waarop in 1846 5 procent werd bijgestort en in 1880 nog eens 10 procent. Door tegenslagen moest in de beginjaren nog eens 10 procent worden bij gestort, wat echter door betere ontwikkelingen in enige jaren kon worden gerestitueerd. Daarna ging het de ZAC voorspoedig en na 25 jaar werd tot voortzetting besloten.

Tekening van de vooral brandpolissen had eerst vrijwel uitsluitend plaats aan de Amsterdamse en Rotterdamse beurs en in de Zaanstreek geleidelijk aan echter meer en meer landelijk. In 1860 werd in verband met de gunstige ontwikkelingen van de maatschappij een tweede opgericht, die - hoewel afzonderlijk werkend - de eerste zou bevoordelen en steunen: de 'Tweede Zaanlandsche Assurantie Compagnie voor Brand en Binnenlandsche Vaart' met dezelfde directie en commissarissen. Zij floreerde echter niet en werd in 1885 weer geliquideerd.

In 1894 werd besloten de activiteiten voor 10 jaar te verlengen. In 1904 nog eens voor 25 jaar, welke duur vóór afloop van die periode werd gewijzigd in 'onbepaalde tijd'. In 1924 betrok men het eerste kantoorgebouw, Stationsstraat 35 te Zaandam - voordien huisde men bij één der directeuren - en in 1938 verhuisde men naar het karakteristieke pand aan de Nicolaasstraat. In 1937 volgde de intrede in de nv Brandverzekering Maatschappij 'Holland' van 1859 te Dordrecht. Van brandverzekeringen ging men toen tevens over op varia-verzekeringen. Transportverzekeringen werden ondergebracht bij de zustermaatschappij, de NV Algemene Verzekeringsmaatschappij Merwede, eveneens te Dordrecht.

In de jaren zestig van de 20e eeuw verdween de maatschappij. Haar activiteiten werden overgedragen aan het 'Holland-concern', dat deel uitmaakt van het 'AMEV-concern'.

drs. D.H. Huerting

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zaanlandsche.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)