ZWB kwam voort uit het Zaans Woonschip Overleg (ZWO). Dit overleg was in de jaren zeventig van de 20e eeuw ontstaan uit onvrede over de gemeentelijke plannen met betrekking tot ligplaatsen en liggelden van woonschepen. Het ZWO probeerde de gemeente op andere gedachten te brengen door overleg en acties.

De gemeente achtte de vereniging echter niet representatief voor de Zaanse woonbootbewoners en negeerde de kritiek. Vanuit het overlegorgaan ZWO richtte men in 1981 de vereniging ZWB op, met als doelstelling 'het ondersteunen van alle Zaanse woonboot- en woonschipbewoners bij het behartigen van hun belangen met betrekking tot het wonen op het water'. Mede door de plannen van de met schriktarieven dreigende gemeente, werd in korte tijd meer dan 50 procent van de Zaanse woonbootbewoners lid.

Midden 1985 ging de gemeente er toe over de toen aanwezige woonboten tot het bestand te rekenen. Sinds die tijd is er goed overleg tussen woonbootbewoners en gemeente. De vereniging kent een prijs, de Koperen Kikker, die uitgereikt wordt aan niet-woonbootbewoners, die zich toch uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de belangenbehartiging van de woonbootbewoners. De prijs is twee keer uitgereikt, voor het eerst aan wijlen Dirk Langereisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLangereis, Dirk

Koog aan de Zaan, 1936 - Oberstdorf West-Duitsland, 1989

Dirk Langereis, raadslid voor de PvdA te Koog en Zaanstad, vakbondsactivist, actieleider bij de bezetting van de Koninklijke Scholten Honig te Koog in 1978. Dirk Langereis was oorspronkelijk bankwerker. Via werk voor het NVV en de FNV raakte hij ook betrokken bij de PvdA, voor welke partij hij in 1970 in de raad van Koog aan de Zaan kwam. Na de samenvoeging tot Zaanstad kwam hij niet in de raad van de nieuw gevormde gemee…
, gemeenteraadslid voor de PvdA Zaanstad en later aan Ron Kiburg, voormalig woonconsulent verbonden aan het ondersteuningsinstituut.

N. Rijks

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zaanse_woonboot_bewoners.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)